Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Dynamic properties of two pedestrian timber bridges

Experimental and numerical analysis at several stages of construction

Tid: Må 2023-04-03 kl 13.00

Plats: M108, Brinellvägen 23, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/67831503251

Språk: Engelska

Ämnesområde: Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad

Licentiand: Jens Bergenudd , Bro- och stålbyggnad

Granskare: Professor Patricia Hamm, Biberach University of Applied Sciences

Huvudhandledare: Professor Jean-Marc Battini, Bro- och stålbyggnad; Adjunct Professor Roberto Crocetti, Byggnadsmaterial

Exportera till kalender

QC230303

Abstract

Gång- och cykelbroar kan med fördel konstrueras med trä för att vårt samhälle ska nå en hållbar framtid. Denna positiva utveckling är delvis möjlig tack vare framsteg inom produktion av träbaserade konstruktionselement (t.ex. limträ) och möjligheter för pre-fabricering av konstruktionsdelar. Träbroar, särskilt långa och slanka, kan dock vara känsliga för obekväma vibrationer vilket kan lösas genom en förbättrad dynamisk bedömning i projekteringsfasen. Vanliga problem som rapporterats i tidigare forskning är svårigheterna med att förutspå egenfrekvenserna utan kalibrering gentemot experimentella resultat. Syftet med det aktuella forskningsarbetet är därför att genomföra dynamisk analys av två gång- och cykelbroar i trä vid olika konstruktionsfaser för att bättre kunna förstå de olika konstruktionselementens inverkan i de numeriska modellerna. Resultaten visar att de uppskattade och tillämpade värdena för träets densitet (gran och tall) är något högre än i normen. Båda broarna krävde kalibrering av longitudinell styvhet vid stöden för att de numeriska resultaten skulle överensstämma med experimenten. Räckena kunde utelämnas från de numeriska modellerna för båda broarna, vilket är i motsats till ingenjörspraxis där de ofta betraktas som en extra massa. Beaktning av asfaltens styvhet krävdes vid låga temperaturer (10 ◦C och 0 ◦C). Asfalten kunde dock modelleras som en extra massa vid hög temperatur (40 ◦C) där särskild hänsyn även kan ges åt effekterna av den sammansatta tvärsnittsgeometrin (trädäck och asfalt). Detaljnivån för modelleringen av fackverkets knutpunkter, kopplingen fackverk/tvärbalk och kopplingen däck/tvärbalkar visade sig vara en viktig faktor för Stela bro. Dämpningen (ζ) ökade med ett asfaltlager på bron vilket indikerar att detta kan vara relevant att ta hänsyn till i projekteringsfasen. Det kan emellertid vara svårt att dra generella slutsatser om andra gång- och cykelbroar i trä eftersom denna avhandling enbart beaktar fallstudier av två broar. Ytterligare studier av andra typer av broar är därmed nödv¨andiga för att bekräfta eller motbevisa de givna resultaten.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-324494