Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LCA and LCCA in the design of geotechnical engineering works

Tid: On 2023-04-05 kl 10.00

Plats: Q11, Malvinas väg 6B, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/64992247158

Språk: Engelska

Ämnesområde: Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik

Licentiand: Ida Samuelsson , Jord- och bergmekanik

Granskare: Docent Rasmus Rempling, Chalmers

Huvudhandledare: Professor Stefan Larsson, Jord- och bergmekanik; Docent Johan Spross, Jord- och bergmekanik

Exportera till kalender

QC 230313

Abstract

Geotekniska konstruktioner är en del av i stort sett alla konstruktions- och infrastrukturprojekt. Den geotekniska konstruktionen bidrar till påverkan på miljön samt ger upphov till kostnader under hela sin livscykel. Livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnadsanalys (LCCA) är etablerade metoder för att utvärdera en produkts miljöpåverkan respektive kostnader. Användningen av dessa metoder är dock inte stor för geotekniska konstruktioner. En litteraturgenomgång visade att det finns publicerad forskning men då forskningsämnet är relativt nytt finns det många forskningsluckor. Ett fåtal ämnen inom geoteknik är bättre utredda än andra och hela livscykeln är oftast inte utvärderad utan vanligtvis endast produktions- och konstruktionssteget. Trots att LCA och LCCA är etablerade metoder behöver metodiken för utvärdering av geotekniska konstruktioner utvecklas för att öka utvärderingsarbetet av hållbarhetsaspekter. I denna licentiatuppsats presenteras en metodik för hur LCA och LCCA kan integreras i den geotekniska designprocessen. Integreringen möjliggör ändringar av den geotekniska designen för att ytterligare reducera LCA- och LCCA-resultatet vilket presenteras i metodiken. Metodiken redovisar även ett sätt för att utvärdera de möjliga geotekniska designerna för att utifrån LCA- och LCCA-resultaten välja den mest hållbara designen.  Uppsatsen redovisar även utförandet av LCA och LCCA för geotekniska konstruktioner och lösningar på ett flertal svårigheter som geoteknikern kan påträffa under utvärderingen av miljöpåverkan och kostnader. 

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-324591