Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Optimizing Neural Network Models for Healthcare and Federated Learning

Tid: On 2024-05-29 kl 09.30

Plats: Webinar, Sal C (Sven-Olof Öhrvik) at Electrum, Kungliga Tekniska högskolan, Kistagången 16, Kista

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/64067570049

Språk: Engelska

Ämnesområde: Datalogi

Licentiand: PhD Student Giacomo Verardo , Network Systems Laboratory (NS Lab)

Granskare: PhD, Research Scientist Maxime Sermesant, INRIA, French National Institute for Research in Digital Science and Technology

Huvudhandledare: Dejan Kostic, Network Systems Laboratory (NS Lab); Marco Chiesa, Network Systems Laboratory (NS Lab)

Exportera till kalender

This research leading to this thesis is based upon work supported by the King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) Office of Research Administration (ORA) under Award No. ORA-CRG2021-4699

Abstract

Neurala nätverk (NN) har visat god förmåga att tackla uppgifter inom en mängd olika områden, inklusive Natural Language Processing (NLP), bildklassificering och regression. Under de senaste åren har mängden tillgänglig data för att träna Deep Learning (DL)-modeller ökat enormt, vilket kräver större och större modeller för att lära sig de underliggande mönstren i datan. Inferens tid och kommunikationskostnad i det distribuerade fallet, nödvändiga lagringsresurser och beräkningskapacitet har ökat proportionerligt mot modellens storlek vilket gör NN mindre lämpliga använda i två fall: (i) uppgifter som kräver snabba slutledningar (t.ex. realtidsövervakning) och (ii) användning på mindre kraftfulla enheter. De här två fallen, som har blivit mer förekommande under det senaste decenniet på grund av omfattningen av mindre kraftfulla enheter och NN-modeller, behandlas i denna licentiatuppsats.

Som det första bidraget analyserar vi det distribuerade fallet med flera lättdrivna enheter i ett federerat scenario. Cross-device Federated Learning (FL) är en gren av Machine Learning (ML) där flera deltagare tränar en gemensam global modell utan att dela data på en centraliserad plats. I denna avhandling föreslås en nyteknik, Coded Federated Dropout (CFD), som delar upp den globala modellen i undermodeller, vilket ökar kommunikationseffektiviteten och samtidigt minskar belastningen på enheterna. Detta erhålls med endast en liten förlängning av träningstiden. Vi delger våra resultat för en exempeluppgift för bildklassificering.

Som det andra bidraget betraktar vi anomalidetekteringsuppgiften Elektrokardiogram (EKG)-registrering och visar att inklusionen av förkunskaper i NN-modeller drastiskt minskar modellstorlek, inferenstider och lagringsresurser för flera moderna NN. Speciellt fokuserar denna avhandling på Autoencoders (AEs), en delmängd av NN, lämplig för avvikelsedetektering. En ny metod, kallad FMM-Head, föreslås. vilken  omformar grundläggande kunskaper om EKG-vågformen till en AE. Utvärderingen visar att vi förbättrar arean under kurvan (AUROC) för baslinjemodeller samtidigt som vi garanterar under 100 ms inferenstid, vilket möjliggör realtidsövervakning av EKG-inspelningar från inlagda patienter. 

Slutligen presenteras flera potentiella framtida utvidgningar. Införandet av tidigare kunskap kan utnyttjas ytterligare i fallet med EKG Imaging (ECGI), där hundratals EKG-sensorer används för att rekonstruera den elektriska 3D-aktiviteten hos hjärtat. För ECGI är minskningen av antalet använda sensorer (dvs inmatningsutrymme) också fördelaktig när det gäller att minska modellstorleken. Dessutom förespråkas i denna avhandling ytterligare tekniker för att integrera EKG-avvikelsedetektering i distribuerade och federerade fall.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-346023