Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Light Rhythms

Exploring the Perceptual and Behavioural Effects of Daylight and Artificial Light Conditions in a Scandinavian Context

Tid: Må 2024-04-29 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/68660447128

Språk: Engelska

Ämnesområde: Medieteknik

Respondent: Federico Favero , Medieteknik och interaktionsdesign, MID

Opponent: Professor Sergio Altomonte, Université catholique de Louvain

Handledare: Roberto Bresin, Medieteknik och interaktionsdesign, MID; Arne Lowden, Stockholm University; Ute Besenecker, Ljusdesign

Exportera till kalender

QC 20240405

Abstract

Denna sammanläggningsavhandling samlar tvärvetenskapligt arbete om studien av ljusrytmers inverkan på perception och beteende. Avhandlingen var strukturerad för att besvara och diskutera frågorna: “Hur känner och beter sig en person i ett upplyst rum?” och “Påverkar varierande ljusförhållanden perception, bedömning och rörelse?”. För att besvara frågorna använde jag metoder från design, psykologi och beteendevetenskap, och genomförde litteraturstudier och två experimentella studier. Som svar på den första frågan visar resultaten från de fem artiklar som ingår i avhandlingen att ljus och ljusrytmer framkallar specifika direkta och långsiktiga effekter. Dessa effekter påverkar följande kategorier av aspekter: visuella och perceptuella, bedömning och upplevelse, beteendemässiga och fysiologiska. För att strukturera och visualisera dessa olika aspekter introducerar jag ramverket CLAPP: Context Light(ing) Action (behaviour), Per-ception, Person. Ramverket belyser det komplexa samspelet mellan ljus, miljö och mänsklig respons genom att visa funktioner relaterade till rums- och ljusrytmer, effekter av ljus på sinne och kropp samt personliga egenskaper. Ramverketkan ge struktur och riktning för utbildnings- och forskningsaktiviteter inom området Architectural Lighting Design. Som svar på den andra forskningsfrågan visar resultaten från de experimentella studierna att varierande dagsljusförhållanden framkallar bättre humör och glädje, och påverkar rörelse, jämfört med artificiella ljusförhållanden, även efter att utsikt och solljus eliminerats. Resultaten av denna avhandling kan bidra till att uppnå FN:s hållbarhetsmål, särskiltatt förbättra befolkningens välbefinnande (SDG 3), att utforma en byggd miljösom är säker och motståndskraftig (SDG 11), och stödjar användningen av över-komlig och ren energi (SDG 7). Med utgångspunkt i erfarenheterna från detta examensarbete är jag övertygad om att tvärvetenskapligt samarbete kommer att göra det möjligt att integrera de olika aspekter som ingår i CLAPP-ramverket,vilket banar väg för utformningen av utrymmen som är både motståndskraftiga och stödjande för hälsa.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-344946