Till innehåll på sidan

Modeling of Modular Multilevel Converters for Stability Analysis

Tid: Fr 2019-04-26 kl 10.00

Plats: Room F3, Lindstedstvägen 26

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Respondent: Luca Bessegato , Elkraftteknik

Opponent: Professor Xiongfei Wang, Ålborg University, Danmark

Handledare: Professor Stefan Östlund