Till innehåll på sidan

On Gas Contaminants, and Bipolar Plates in Proton Exchange Membrane Fuel Cells

Tid: To 2019-02-28 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Kemiteknik

Respondent: Yasna Acevedo Gomez , Tillämpad elektrokemi

Opponent: Prof. Qingfeng Li, Technical University of Denmark, DTU

Handledare: Prof. Carina Lagergren, KTH