Till innehåll på sidan

Öppet möte om fackliga frågor

Fackförbundet ST på KTH vill samla in medlemmar och kollegors åsikter inför avtalsrörelsen 2020. Vilka rättigheter och förmåner vill du att man prioriterar i förhandlingarna? Kom och var med på vårt öppna möte för alla anställda på KTH.

Tid: Ti 2020-02-04 kl 16.00 - 17.30

Plats: Matsalen, Brinellvägen 8

Vi får en kort introduktion om vad avtalsrörelsen 2020 innebär och vilka rättigheter och förmåner som kommer att förhandlas om med arbetsgivaren. Sedan delar vi upp oss vid olika bord för att alla ska få komma med input på vad vi tycker är viktigt att ST prioriterar i de nationella förhandlingarna och vad vi vill att ST ska jobba med lokalt här på KTH. Smörgås och kaffe till alla som föranmäler sig genom formuläret.
 

Webbadress för mer information

www.kth.se/form/st-mote01

Kontaktperson

E-postadress

st-kth@kth.se

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-01-20