Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Path-Connectivity of the Free Space: Caging and Path Existence

Tid: On 2019-04-24 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, KTH, Brinellvägen 8, 114 28 Stockholm

Ämnesområde: Datalogi

Respondent: Anastasiia Varava , Robotik, perception och lärande

Opponent: Professor Alberto Rodriguez, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, USA

Handledare: Professor Danica Kragic Jensfelt, KTH, Stockholm, Sverige

Exportera till kalender