Till innehåll på sidan

Peer feedback with support of digital technology in visual art education

Tid: Fr 2023-09-29 kl 13.00

Plats: E 32 , Lindstedtsvägen 3

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/68297533404

Språk: Svenska

Ämnesområde: Teknik och lärande

Licentiand: Eva-Lena Forslind , Digitalt lärande, Digitalt Lärande, Digital Learning

Granskare: Docent Patrik Hernvall, Stockholms universitet

Huvudhandledare: Professor Stefan Hrastinski, Digitalt lärande; Universitets lektor Ingrid Forsler, Södertörns Högskola; Docent Stefan Stenbom, Digitalt lärande, Lärande i Stem; Universitets lektor Fredrik Enoksson, Digitalt lärande

Exportera till kalender

Abstract

Den här licentiatuppsatsen fokuserar på att utveckla idéprocessen i bildundervisning med hjälp av digital kamratfeedback. I skolämnet bild är den visuella idéprocessen, till exempel när elever skissar sina idéer, en viktig fas i ett projekt. När en idé får en form blir det möjligt att betrakta den, för andra att studera och granska, och kanske viktigast av allt, att generera nya idéer. Genom att digitalt dela med sig av sin visuella idéprocess och ge feedback kan elever bli mer medvetna om sina egna och andras kreativa processer. Kamratfeedback, peer feedback, i uppsatsen lutar sig mot två teorier. Den ena är själv-reglerat lärande, vilket innebär att formulera mål och identifiera behov i lärandet. I feedbackaktiviteten är eleven ansvarig för den egna idén och för den feedback som ges till andra elever. Eleverna får också värdefull input när de ger feedback. Den andra teorin är socialkonstruktivism och den proximala utvecklingszonen, dvs. skillnaden mellan vad elever åstadkommer i lärandet med hjälp av andra och vad elever åstadkommer på egen hand. Den här studien (som fokuserar på de sociala aspekterna av kamratfeedback) visar att när elever hjälper andra utvecklar de sin idé mycket mer än vad de skulle ha gjort om de hade arbetat individuellt. I två omgångar undersöktes hur elever i åttonde och sjätte klass utvecklar och digitalt delar visuella idéer med stöd av digital kamratfeedback. Inspiration från tematisk analys användes i båda omgångarna för att identifiera olika typer av feedback från eleverna. I den första användes skriftlig feedback, och genom analysen skapades fem teman som beskrev olika typer av elevernas feedback. I den andra omgången gav eleverna varandra feedback i form av olika visuella tekniker, och i analysarbetet skapades fyra teman. I båda omgångarna bedömdes graden av förändring mellan den första och den sista skissen. Fyra kategorier skapades i varje omgång. Resultaten tyder på att det skulle kunna vara fördelaktigt för elevernas förmåga att utveckla idéer med hjälp av digitala teknologier och kamratfeedback-aktiviteter i bild. Den digitala delningen underlättade för eleverna att dela och granska varandras idéarbeten och feedback. Det metodologiska bidraget från denna licentiatuppsats är att kamratfeedback har använts på ett nytt sätt, visuell feedback. Genom att stanna kvar i ämnets visuella språk och kommunicera feedback visuellt återanvändes föremål och former i den ursprungliga skissen.  

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-335478