Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Unite! Teaching and Learning - The Science of Learning: How to Implement Cognitive Psychology in STEM education

Unite! European University Alliance välkomnar alla Unite!-partners lärare till en rad aktiviteter utformade för att dela och utveckla undervisning och lärande i en internationell miljö. Unite! Teaching and Learning-aktiviteterna riktar sig till alla fakulteter och personal som arbetar med utbildning vid alla partneruniversitet. Vi bjuder in dig för att träffa andra kollegor i Unite! och att dela erfarenheter i syfte att utveckla din egen undervisning. Få en inblick i hur undervisning och lärande främjas vid olika partneruniversitet.
Aktiviteterna - webbseminarier, kurser och utbildningsevenemang - drivs av pedagogiska experter från partneruniversiteten och är kostnadsfria. Alla aktiviteter hålls på engelska och är online. För vissa av aktiviteterna kan du få certifikat och vissa av aktiviteterna kan ge poäng.

Tid: On 2022-03-09 kl 09.15

Plats: Metacampus (online)

Språk: Engelska

Medverkande: Marcus Lithander Ph.D och Elizabeth Keller

Exportera till kalender

Pedagogisk aktivitet 2: The Science of Learning: How to Implement Cognitive Psychology in STEM education
Ansvarigt universitet: KTH
9 mars, 09.15 - 12.00 (CET).

Kognitiv psykologi har bidragit till vår förståelse av lärande, men hur kan dessa strategier implementeras i undervisningsmetoder? Än så länge är det få instruktörer som känner till dessa lovande strategier. I denna workshop kommer deltagarna därför att få en chans att bekanta sig med några av de resultat som har fått starkt stöd från årtionden av forskning. Vi kommer att undersöka och diskutera hur sex strategier från kognitiv psykologi kan implementeras i STEM-utbildning. Deltagarna får lära sig mer om grundforskningen om mänskligt minne och lärande och hur strategier kan tillämpas och implementeras.

Mål med denna workshop:
•Förstå och lära sig mer om vetenskapen om att lära från ett kognitivt psykologiskt perspektiv
•Bli bekant med centrala begrepp och strategier och hur dessa kan implementeras vid undervisning och design av kurser.
•Få en inblick i hur kognitiv forskning om lärande genomförs och hur man utformar framtida studier.
•Diskutera och öva på hur nyckelstrategier och konkreta exempel kan främja studentens lärande.

Målgrupp:
Lärare, instruktörer, politiker

Kontaktperson:
Marcus Lithander, email: mlit@kth.se

Sista dagen för anmälan är den 31 januari. För att anmäla dig till denna workshop behöver du registrera dig på denna länk till Metacampus , en steg-för-steg guide för registrering finns på denna pdf (pdf 1,5 MB) .