Till innehåll på sidan

Regret and Risk Optimal Design in Control

Tid: Fr 2019-05-03 kl 10.00

Plats: D2, Lindstedtsvägen 5, plan 3, KTH

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Licentiand: Matias Ignacio Müller Riquelme , Reglerteknik

Granskare: Professor Anders Rantzer, Lunds Universitet

Huvudhandledare: Associate Professor Cristian R. Rojas