Retorik i mötet med andra - att tala så du når målgruppen

Med grundläggande retorik kan du inspirera och övertyga samt skapa trovärdighet och engagemang för ditt ämne. I den här tvådagarskursen får du förberedande teori och mycket övning till inspirerande tal, strukturerade föredrag och hemligheten bakom en vinnande pitch. Särskilt fokus kommer att läggas på konkreta tips på disposition och förberedelser.

Tid: Ti 2019-10-15 kl 09.00 - 16.30

Plats: KTH campus - sal meddels i platsbekräftelsen

Anmälan till Retorik i mötet med andra - att tala så att du når målgruppen, 2 dgr

Anmälnings- och bokningsvillkor

Sista dag för kursanmälan är den 16 september.

En kursavgift debiteras avdelningen. Kursavgiften regleras efter antalet deltagare. Vid 18 deltagare är kursavgiften 4400 kr, vid 10 deltagare 7700 kr. Anmälan är bindande men vid förhinder går det bra att överlåta sin kursplats till en kollega men meddela arrangören i sådant fall.

Kursdatum

15 och 17 oktober kl 9:00-16:30.

Närvaro krävs båda kursdagarna för erhållande av kursintyg.

Innehåll

  • Hur du anpassar din retorik till lyssnarna
  • Bli medveten om din inverkan på andra
  • Skapa trovärdighet genom tonläge och kroppsspråk
  • Skapa engagemang och behåll intresse med dramaturgi
  • Hur du hanterar distraktioner och håller mötet på rätt spår
  • Praktiska tips och träning i att hålla presentationer och möten med olika syften

Målgrupp

Målgruppen är anställda på KTH som håller presentationer i möten

Upplägg

Utbildningen på två heldagar varvar teori och praktiska övningar i grupp för att utveckla färdighet och självförtroende hos medarbetarna. Utbildningen bygger på Falkmans trappa, ett dispositionsverktyg utvecklat av Falkman Råd & Retorik AB.

Utbildare

Falkman Råd & Retorik AB

Kontakt

Karriär- och kompetensutveckling, personalutveckling@kth.se