Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Science Today om människa och maskin

Vad gör smarta maskiner med oss och vår framtid? Idag använder vi oss av maskiner och artificiell intelligens dagligen, oftast utan att vi märker det. Algoritmer och dataprogram finns i bakgrunden i all vår digitala kommunikation. I denna åttonde upplaga av Science Today intar vi Reaktorhallen på KTH och undersöker temat Människa och maskin. Reaktorhallen är den ursprungliga platsen för Sveriges första kärnreaktor, forskningsreaktorn R1. Idag används den som en kreativ mötesplats.

Tid: Fr 2024-04-26 kl 18.00 - 19.00

Plats: KTH Reaktorhallen, Drottning Kristinas väg 51, Stockholm

Språk: Engelska

Exportera till kalender

Människors sätt att kommunicera skiljer sig mycket från det språk
maskiner och datorer förstår sig på. Medan vi gestikulerar och läser av
varandras känslor, har datorer traditionellt sett bara kunnat förstå ettor och
nollor. Men dagens utveckling av artificiell intelligens gör att vi nu kan
kommunicera med maskiner på liknande sätt som vi pratar med människor
omkring oss. Hur påverkar det oss att vi samarbetar med AI i vardagen och
upplever den som mer mänsklig än tidigare? Kommer vi att börja betrakta
maskiner och AI som en integrerad del av oss själva? Kan smarta maskiner
hjälpa oss uppnå resultat vi inte skulle ha klarat på egen hand?

Science Today tar temperaturen på vetenskapen 2024 och bjuder in till en
afterwork där forskare från KTH, Karolinska Institutet (KI) och Stockholms
universitet (SU) får chansen att presentera sin forskning på scen. Vi blickar in i
vetenskapens och teknikens värld och skapar en möjlighet för doktorander,
forskare och andra entusiaster med intresse för vetenskap att träffas och
diskutera.

Under denna kväll utforskar vi ämnet ur olika infallsvinklar och får höra
pågående forskning inom ämnet. Samtalen är på engelska och leds av
Nobelprismuseets Olof  Somell. Efteråt fortsätter kvällen med mingel och chans
till nätverkande för att skapa nya kontakter och utbyta idéer.

Köp biljett och få ytterligare information på Nobel Prize Museums webb

Talare
Sahba Zojaji , doktorand vid KTH
Jonathan Al-Saadi , doktorand vid Karolinska Institutet
Maksymilian Michal Kuzmicz , doktorand vid Stockholms universitet