Simulation based evaluation of flexible transit

Tid: To 2019-06-13 kl 13.00

Plats: B1, plan1, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Transportvetenskap, inriktning Transportsystem

Licentiand: David Leffler

Granskare: Docent Jan Persson, Malmö universitet

Huvudhandledare: Docent Erik Jenelius

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-05-20