Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Strain gradient plasticity modelling of precipitation strengthening

Tid: On 2019-02-13 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen (Hörsal 78), KTH

Ämnesområde: Hållfasthetslära

Respondent: Mohammadali Asgharzadeh , Hållfasthetslära

Opponent: Professor Samuel Forest, Centre des Materiaux Mines ParisTech PSL Research University, Frankrike

Handledare: Professor Jonas Faleskog

Exportera till kalender