Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Transpersoners rättigheter, demografi och tillgång till vård i Sverige från 1972 till idag

Kom till årets Academic Pride-seminarium

Många människor på ett lastbilsflak under en Prideparad
Fotograf: Erik Flygt

Hur har situationen för transpersoner i Sverige förändrats, eller förblivit densamma, under de senaste 50 åren? Kom och hör vad vi har lärt oss från aktuell forskning och diskutera hur vi kan använda denna kunskap för att främja transpersoners rättigheter.

Tid: On 2024-07-31 kl 11.00 - 12.00

Plats: Clarion Hotel Sign, Pride House

Exportera till kalender

Vid detta seminarium får du en översikt över demografin för transpersoner som får könsbekräftande vård i Sverige – antal personer, ålder och inkomster – från 1970-talet fram till idag. Vi fokuserar särskilt på geografiska skillnader i tillgång till vård och effekterna av att steriliseringskravet avskaffades 2013.

Seminariet kommer att inledas med en presentation som följs av diskussion och frågor från publiken.

Academic Pride är ett samarbete mellan lärosäten och studentorganisationer i Stockholmsregionen, med syftet att lyfta fram vikten av HBTQIA+-frågor i högre utbildning – både i utbildning, forskning och i arbets- och studiemiljön. I år är det KTH som koordinerar Academic Pride-samarbetet.

För mer information

Ylva Moberg och Lucas Tilley, ledande experter på demografin för HBTQ-populationer i Norden. De är en del av GAINS, en tvärvetenskaplig forskargrupp vid Stockholms universitet: GAINS Gender Analysis and Interdisciplinary research Network, Stockholm (Stockholms universitet hemsida)
Seminariet kommer att modereras av Roh Petas, jämställdhets-, mångfalds- och lika villkorsstrateg vid KTH.

Program Stockholm Pride

Kontaktperson

Roh Petas
equalityoffice@kth.se