Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Understanding individual investors’ preferences and knowledge of sustainable investments

Tid: To 2023-06-08 kl 15.00

Plats: E2, Osquars Backe 2, Campus

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/s/67572051180

Språk: Engelska

Ämnesområde: Företagsekonomi

Licentiand: Ida Ayu Agung Faradynawati , Fastigheter och byggande, Real Estate Business and Financial Systems

Granskare: Docent Jeanette Carlsson Hauff, Göteborgs Universitet

Huvudhandledare: Docent Ingalill Söderberg, Fastighetsföretagande och finansiella system; Professor Annina H. Persson, Fastigheter och byggande; Professor Misse Wester, Lunds Universitet

Exportera till kalender

QC 230509

Abstract

Denna avhandling syftar till att bidra till tidigare forskning om hållbara investeringar genom att undersöka enskilda investerares preferenser och kunskap om hållbara investeringar. Avhandlingen redovisar två studier som undersöker effekten av konsumenters investeringsrelaterade attityder och olika demografiska egenskaper samt olika typer av finanskunskap vid val av hållbara investeringar. Data i den första studien beskriver enskilda investerare i Norden. I den andra studie genom en enkät, i båda fall. Dataanalysen utfördes med hjälp av logistisk regression respektive OLS-regression. Resultaten visar att riskaverta investerare och investerare med kortare investeringshorisonter är mer benägna att välja hållbara investeringar. När det gäller sociodemografiska egenskaper föredrog äldre, kvinnliga och mindre förmögna kunder hållbara investeringar. Dessutom undersöktes sambandet mellan kunskapsnivån hos konsumenter som valt hållbara investeringar och deras informations- och rådgivningssökande beteende.

Resultaten antyder att de flesta konsumenter med hållbara investeringar hade en hög objektiv finanskunskap, men låg hållbarhetskunskap och ännu lägre kunskap om hållbara investeringar. Konsumenter som valt hållbara investeringar söker efter information mer aktivt när de har en hög egenupplevd kunskap jämfört med faktisk kunskap, dvs när de överskattar sin förmåga. Vid utvärdering av ett rådgivningssökande beteende upptäcktes att investerare som uppfattar sig själva som mer ekonomiskt kunniga är mer benägna att söka råd om hållbara investeringar från finansiella rådgivare. De som såg sig själva som mer kunniga inom hållbarhet var däremot mindre benägna att rådfråga sina finansiella rådgivare innan de fattade beslut om hållbara investeringar. När det gäller produktkunskap om olika testade hållbara investeringsalternativ, visar resultaten att nyckelinformationen om fonden med högst hållbarhetskrav (den mörkgröna fonden) var svårare att förstå än information om fonder med lägre hållbarhetskrav. 

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-326685