Till innehåll på sidan

Valorization of Kraft Lignin by Fractionation and Chemical Modifications for Different Applications

Tid: Fr 2018-12-14 kl 14.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap

Respondent: Selda Aminzadeh , Fiber- och polymerteknologi

Opponent: Prof. Hasan Jameel, North Carolina State University, USA

Handledare: Prof. Mikael E. Lindström, KTH