Varbi grundutbildning

Grundläggande utbildning i rekryteringssystemet för dig som är ny användare eller van användare men ändå upplever att du saknar kunskap i rekryteringssystemets olika stödfunktioner för rekryteringsarbetet.

Tid: On 2019-09-18 kl 12.30 - 16.00

Plats: KTH campus - sal meddelas i platsbekräftelsen

Anmälan till Varbi grundutbildning sept-19

Anmälnings- och bokningsvillkor

Sista anmälningsdag: 2 september

Vid fler sökande än platser så görs ett urval för en jämn representation av olika enheter/skolor bland deltagarna. Vid förhinder/No-show utan skriftlig avanmälan till personalutveckling@kth.se så debiteras avdelningen en administrativ avgift på 800 kr.

Kostnadsfri personalutbildning för anställda vid KTH som finansieras med centrala medel.

Grundlig genomgång följt av praktiska övningar i rekryteringssystemet Varbi, tips och tricks som underlättar rekryteringen samt tid för frågor.

Målgrupp

Användare i rekryteringssystemet Varbi anställda på KTH.

Innehåll

  • Underlag och rutiner för initiering av ett T/A/S-rekryteringsärende i systemet.
  • Utformning och publicering av rekryteringsannons i systemet
  • Urvalsfrågor, intervjubokning och intervjuunderlag i rekryteringssystemet som underlättar rekryteringen
  • Övning och praktisk färdighet, dialog kring vilka behov som verksamheten önskar i systemet.

Lärandemål för utbildningen

Användaren ska:

  • ha fått kännedom i och behärska funktionerna i rekryteringssystemet.
  • implementera rutiner och använda funktionerna i rekryteringssystemet enligt utbildningen.

Syfte och bakgrund

Säkerställa kunskapen kring rekrytering utifrån rekryteringssystemet och skapa möjligheter för en närmare dialog mellan systemförvaltare och systemanvändare om behov och frågeställningar.

Kursledare

Maggi Nilsson och Martin Arleskär, HR systemgrupp, GVS.

Kontakt vid frågor

Jennie Reponen Hermansson, Karriär- och kompetensutveckling (HR/GVS) tel: 08-790 7791, mejl: personalutveckling@kth.se