Till innehåll på sidan

Wood Hemicelluloses - Fundamental Insights on Biological and Technical Properties

Tid: Fr 2019-02-01 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap

Respondent: Jennie Berglund

Opponent: Prof. Maija Tenkanen, Helsingfors universitet, Finland

Handledare: Prof. Mikael Lindström, KTH

Exportera till kalender