Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Workshop om hur du jobbar med bedömning i Canvas

Lärplattformen Canvas har ett antal användbara verktyg för att jobba med bedömning av uppgifter, tentamen etc. I denna workshop får du lära dig mer om hur dessa verktyg fungerar och hur de kan användas på bästa sätt, t.ex. i de examinationsrum som numera skapas automatiskt i Canvas för din kurs aktivitetstillfällen.

Tid: Ti 2021-05-18 kl 13.00 - 16.00

Plats: Zoom

Exportera till kalender

Notera: Denna workshop har i stort sett samma innehåll som den som gavs den 29/3.

Bedömningsprocessen, från uppgift i Canvas till Ladok

I denna workshop kommer vi att gå igenom hur man designar uppgifter för att passa processen för bedömning och fördelning av uppgifter bland lärare. Efter att du fått testa lämna in filer i en uppgifter som student får du möjlighet att träna på att bedöma de inlämnade filerna anonymt och i dolt läge i Canvas bedömningsverktyg SpeedGrader. Vi avrundar med att titta på hur resultaten kan överföras från Canvas till Ladok med funktionen "KTH transfer to Ladok" och lämnar tid för frågor.

Efter genomförd workshop är det tänkt att du ska kunna:

  • skapa uppgifter i Canvas på ett underlätta arbetet med bedömning
  • dela upp uppgifter mellan flera olika lärare
  • genomföra anonym och dold bedömning av inlämningar i Canvas (t.ex. en inskannad tenta eller annan digital inlämningsuppgift)
  • förklara för en kollega hur bedömning görs i Canvas bedömningsverktyget Speedgrader
  • överföra av resultat till Ladok med hjälp av funktion KTH Transfer to Ladok.

Anmälningsformulär

För att vi ska kunna anpassa och förbereda workshopen utifrån deltagarna vill vi att de som vill delta anmäler sig på workshopens anmälningsformulär . Sista dag för anmälan är fredag 14/5. Workshopen genomförs online över Zoom och du får Zoom-länken måndag den 17/5.