Till innehåll på sidan

Zoomnärvaro – ett bättre sätt att genomföra zoomtentamen

Planerar du att examinera med Zoom? Orolig för att visuell övervakning inte fungerar digitalt? Lär dig mer om Zoomnärvaro, ett utvecklat bättre sätt att genomföra zoomtentamen, där läraren med hjälp av Zoom kan följa hur studenterna arbetar under examinationen. I detta webbinarium berättar e-lärandes pedagogiska utvecklare om det teoretiska ramverket för Zoomnärvaro och en lärare berättar om hur hon använder Zoom i sin examination.

Tid: On 2021-05-26 kl 12.15 - 13.00

Plats: Zoom

Föreläsare: Tecla Malmström, Ninni Carlsund

Följ hur studenternas arbeten utvecklas under examinationen

Examination på distans med Zoom utvecklades hastigt under 2020. Metoden har sedan utvecklats för att bättre passa i ett digitalt sammanhang på längre sikt. Tentamen på distans med zoomnärvaro kombinerar hemtentamen med möjligheten att ställa muntliga frågor på ett sådant sätt att tentamensuppgifter som passar i en salskrivning kan användas i en större grupp. Att examinera med Zoomnärvaro möjliggör ett examinerande moment där studentens identitet bättre kan kontrolleras. Jämfört med Zoomövervakning (där Zoom används för en visuell övervakning) är det mindre känsligt för exempelvis svajig uppkoppling och behov av toapauser samtidigt som resurser kan användas på ett effektivare sätt.

Läs mer om Zoomnärvaro  på intranätet.

Webbinariet ges på svenska och kommer att spelas in.

Presentatörer

Tecla Malmström
Tecla Malmström
pedagogisk utvecklare
Christina Marianne Carlsund Levin
Christina Marianne Carlsund Levin
universitetslektor 087908193

I detta webbinarium berättar Tecla om det teoretiska ramverket för Zoomnärvaro och Ninni berättar om hur hon använder Zoom i sin examination.

Rekommenderad Zoom-anslutning

Notera: Du ansluter till webbinariet via Zoom-länken ovan via din webbläsare. Du behöver inte installera något, men ljud och bild blir bättre om du installerar och använder Zoom .


 

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-05-24