Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Terminalglasögon (bildskärmsglasögon)

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att tillhandahålla synhjälpmedel (terminalglasögon) om en arbetstagare får besvär med synen vid bildskärmsarbete. Arbetsgivaren ska också tillhandahålla skyddsutrustning, som visir eller skyddsglasögon, vid arbete med exempelvis farliga ämnen och svetsning.

Såhär gör du:

  1. Du informerar din chef när synbesvär förknippat med arbetet uppstår.
  2. Inför besök hos optiker ska ifylld rekvisition, underskriven av betalande chef, medföras. Rekvisitionsblankett finns att hämta i KTH:s blankettarkiv .
  3. Före besök hos optiker ska de olika synavstånd som förekommer i arbetet noga mätas. Det är viktigt att ha gynnsamma arbetsställningar och också viktigt att synavstånd mäts vid de arbetsställningar man normalt har. Be en arbetskamrat hjälpa till med mätning. Synavstånd vid bildskärmsarbete införs på den rekvisitionen.
  4. Därefter kontaktar du optiker. För bokning av synundersökning och beställning av glasögon ska Statens ramavtal följas. För information om vilka leverantörer som är upphandlade, se www.avropa.se .

Arbetsglasögon är arbetsgivarens egendom.

Terminalglasögon (bildskärmsglasögon, arbetsglasögon)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm ska anställd, som normalt ska arbeta vid bildskärm mer än 1 timme per dag eller som får synbesvär genomgå synundersökning. Synundersökningen ska därefter genomföras med regelbundna intervaller eller när arbetstagaren besväras av synkraven i arbetet. Arbetstagaren ska av arbetsgivaren tillhandahållas särskilda glasögon, som är utprovade för arbetet, om synundersökningen visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas.

Personer som arbetar vid bildskärm kan få besvär i form av exempelvis ögonirritation, ögontrötthet, sveda, rödögdhet och huvudvärk, dessa symptom kan sättas i samband med avsaknad synhjälpmedel eller synhjälpmedel med felaktig korrektion.

Skyddsglasögon/visir

Arbetsmiljöverket ställer krav på användning av arbetsglasögon (skyddsglasögon eller visir) vid arbete med t.ex. mikrobiologiska arbetsmiljörisker, härdplaster, laser, bekämpningsmedel, kvicksilver, flytande kväve, farliga ämnen och svetsning. Arbetsgivaren ska tillhandahålla slipade skyddsglasögon om vanliga skyddsglasögon inte kan kombineras med egna korrektionsglas vid t.ex. laboratoriearbete eller verkstadsarbete. Tättslutande skyddsglasögon utanpå vanliga glasögon kan medföra att glasögonen och immar igen eller inte tätar mot ansiktet. Personlig skyddsutrustning skall vara CE-märkt och detta innebär att bågar och glas alltid måste vara testade som en enhet.

Synundersökning av ögonläkare

Om resultaten av en synundersökning visar att det behövs en kompletterande undersökning av en ögonläkare med hänsyn till synkraven i bildskärmsarbetet ska arbetsgivaren ordna en sådan undersökning. Optiker remitterar vid behov till ögonläkare.

Återkommande synundersökningar

Lämpligt intervall på kommande synundersökningar föreslås av den person som genomför undersökningen. Arbetsgivaren ansvarar tillsammans med den anställde för att detta utförs.

Kostnad för terminalglasögon

Arbetsgivaren (din skola) bekostar särskilda glasögon, om synundersökning visar att det behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas. Normala läsglasögon ersätts inte.

Båge, enligt leverantörens maxpris i avtalad prislista, bekostas av arbetsgivaren. Mellanskillnaden för dyrare bågar bekostas av den enskilde medarbetaren.

Vid beställning av synundersökning och glasögon ska Statens ramavtal följas.

Här finns mer Information om ramavtalet (www.avropa.se) .