Introduktionsutbildningar för nya medarbetare

KTH erbjuder dig som nyanställd introduktion till universitetet, arbetsplatsen och arbetsuppgifterna på flera olika sätt. Från en arbetsplatsintroduktion till en universitetsgemensam introduktion till KTH. Då KTH är stort liksom verksamheten är bred, så är en introduktion till universitetet en konstant och långsiktig process under hela ditt yrkesliv på KTH.

KTH:s introduktion för nya medarbetare

Som ny på KTH kan du få introduktion på olika nivåer, från en grundläggande lokal arbetsplatsintroduktion till en universitetsgemensam introduktion med andra nya medarbetare från KTH:s fem skolor och universitetsförvaltning.

Oavsett nivå, så är målet för en introduktion är att integrera den nya medarbetaren i arbetsplatsen och i dess verksamhet genom att ge en bild av vilka förutsättningar och ramar som gäller på KTH.

Ny på KTH på KTH:s intranät

Under Ny på KTH på KTH:s intranät har du en första övergripande introduktion till KTH:s organisation och styrdokument.

Arbetsplatsintroduktion

Arbetsplatsintroduktionen syftar till att snabbt sätta in dig i dina direkta arbetsuppgifter samt din närmaste verksamhet och organisation och det som rör din fysiska arbetsplats. Arbetsplatsintroduktionen går bl. a. igenom dina anställningsvillkor, arbetsplatsens rutiner och arbetsplatsträffar samt tillgängligt stöd och verktyg för arbetsuppgifterna. Personalfrågor som arbetstider, lön, försäkringar och pension med mera ryms inom denna introduktion liksom säkerhetsfrågor som till exempel brandutrymning och larm.

Om din anställning på KTH:s intranät

Se också på KTH:s intranät under Om din anställning för mer generell information. Exakt vilka villkor som gäller dig behöver du ta med din närmaste chef/handledare/introduktör på arbetsplatsen. I KTH för mig finner du personalförmåner och registrerar friskvårdsbidrag och läkemedel- och sjukvårdskostnad.

Universitetsgemensam introduktion/Välkomstdag till KTH för nya medarbetare

Den universitetsgemensamma introduktionen syftar till att ge möjligheter till dialog med KTH:s ledning och kunskap om KTH:s strategiska mål, visioner och särskilda satsningar för året. Introduktionen arrangeras en gång per termin.

Planerade tillfällen för våren 2018:

Välkommen att anmäla dig till ett av tillfällena.

Välkomstdag för nya medarbetare 19/2 2018

Välkomstdag för nya medarbetare 16/4 2018

Välkomstdag för nya medarbetare 25/4 2018

Guidade visningar av KTH campus

Varje vår arrangeras öppna visningar av KTH campus för anställda på KTH. Syftet är att sätta universitetet i ett historiskt sammanhang, ge större kunskap om KTH:s uppdrag, historia samt befintliga konst och prisbelönta arkitektur på campus. De öppna visningarna publiceras i kalendariet på KTH:s intranät.

För kontakt med en KTH guide, se Guidning av KTH Campus Valhallavägen.

Fördjupad introduktion till KTH och högskolesektorn

Den fördjupade introduktionen vänder sig till nyligen anställda administratörer på KTH med ett särskilt behov av ett större nätverk och erfarenhetsutbyte på KTH beroende på sina arbetsuppgifter. Även ett behov av kunskap om statlig förvaltning spelar in.

Det fördjupade introduktionsprogrammet ges en gång per år och deltagarna nomineras till programmet för att läsa tillsammans under ett halvår. Nästa programomgång startar hösten 2018. Nominering av deltagare sker under våren. Inbjudan till nominering skickas till alla administrativa chefer under mars månad.

Fördjupad introduktion till KTH och högskolesektorn, programbeskrivning.

Till sidans topp