Introduktionsutbildningar för nya medarbetare

Nya medarbetare introduceras till universitetet, arbetsplatsen och arbetsuppgifterna på flera sätt på KTH. Då KTH är stort liksom verksamheten är bred, så är en introduktion till universitetet en konstant och långsiktig process under hela ditt yrkesliv på KTH. Målet för en introduktion är att så snabbt och effektivt som möjligt integrera och inkludera den nya medarbetaren i verksamheten och till arbetsplatsen.

ATT ARBETA PÅ KTH

Ny på KTH

Under Ny på KTH på KTH:s intranät har du en första övergripande introduktion till KTH:s organisation och styrdokument.

ARBETSPLATSINTRODUKTION

Introduktion till din närmaste arbetsplats

Arbetsplatsintroduktionen syftar till att snabbt sätta in dig i dina direkta arbetsuppgifter samt din närmaste verksamhet och organisation och det som rör din fysiska arbetsplats.

Arbetsplatsintroduktionen går bl. a. igenom dina anställningsvillkor, arbetsplatsens rutiner och arbetsplatsträffar samt tillgängligt stöd och verktyg för arbetsuppgifterna. Personalfrågor som arbetstider, lön, försäkringar och pension med mera ryms inom denna introduktion liksom säkerhetsfrågor som till exempel brandutrymning och larm.

Om din anställning på KTH:s intranät

Se också på KTH:s intranät under Anställning & arbetsmiljö  för mer generell information. Exakt vilka villkor som gäller dig behöver du dock stämma av med din närmaste chef/handledare/introduktör på arbetsplatsen.

  • I förmånsportalen KTH för mig finner du personalförmåner, registrerar friskvårdsbidrag och läkemedel- och sjukvårdskostnad.
  • I KTH Res bokar du tjänsteresan och gör din reseräkning. Har du utlägg från någon resa, evenemang eller övrigt så registrerar du ditt utlägg i KTH Res.

UNIVERSITETSGEMENSAM INTRODUKTION

Välkomstdag för nya medarbetare

Den universitetsgemensamma introduktionen syftar till att ge möjligheter till dialog med KTH:s ledning och kunskap om KTH:s strategiska mål, visioner och särskilda satsningar för året. Introduktionen arrangeras en gång per termin.

Nästa tillfälle:

Till Välkomstdagen den 5 oktober 2018

Till Välkomstdagen den 7 december 2018

VÄGLEDNING I DITT ARBETE

Vårt uppdrag - rollen som statsanställd

Vad är en lämplig avvägning mellan rättssäkerhet och effektivitet? Vad kan och bör du som anställd på ett statligt universitet uttala offentligt?

Vårt uppdrag är webbutbildningen med syftet att ge ökad medvetenhet om vad det innebär för dig när din arbetsplats också är en myndighet. Ständigt aktuella frågor och situationer i det vardagliga arbetet som kräver personliga bedömningar och avvägningar med stöd i riktlinjer och regelverk.

Utbildningen är tillgänglig för alla på KTH och ger dig en grundläggande förståelse för hur statlig verksamhet fungerar och vilka krav och regler som du behöver vara medveten om. Till Vårt uppdrag i Canvas lärplattform
 

Introduktion till din IT miljö

Som nyanställd på KTH kan det ibland vara svårt att veta var man ska börja. Vi har sammanställt en lista som vi hoppas kan hjälpa dig att komma igång i vår IT-miljö.

Till IT supportens vägledning för nyanställda

Introduktion till GDPR

Utbildning syftar till att ge dig, oavsett din roll på KTH, en översiktlig introduktion i GDPR. Utbildningen består av åtta avsnitt som behandlar allt från vad som är en personuppgift till ansvar kring och hantering av personuppgifter.

Till GDPR@KTH, webbutbildning

Miljöutbildningen för alla anställda vid KTH

Ett av fyra fokusområden på KTH är en hållbar utveckling och där ligger ett stort intresse i att se till att alla anställda vid KTH har den kunskap som krävs och arbetar för en minskad negativ miljöpåverkan i sina daglig arabetsrutiner. Därför erbjuds en grundläggande miljöutbildning som du finner här.

Till sidans topp