Introduktionsutbildningar för nya medarbetare

KTH erbjuder dig som nyanställd introduktion till universitetet, arbetsplatsen och arbetsuppgifterna på flera olika sätt. Från en arbetsplatsintroduktion till en universitetsgemensam introduktion till KTH. Då KTH är stort liksom verksamheten är bred, så är en introduktion till universitetet en konstant och långsiktig process under hela ditt yrkesliv på KTH.

Introduktionsmaterial

På KTH:s intranät

Checklista för arbetsplatsintroduktion

Uppföljningssamtal av rekrytering.

På skolans intranät

KTH:s introduktion till nyanställda

Som nyanställd på KTH kan du få introduktion på olika nivåer, från en grundläggande lokal arbetsplatsintroduktion till en universitetsgemensam introduktion med andra nyanställda från KTH:s tio skolor och universitetsförvaltning.

Oavsett nivå, så är målet för en introduktion är att integrera den nya medarbetaren i arbetsplatsen och i dess verksamhet genom att ge en bild av vilka förutsättningar och ramar som gäller på KTH.

Ny på KTH på KTH:s intranät

Under Ny på KTH på KTH:s intranät har du en första övergripande introduktion till KTH:s organisation och styrdokument.

Arbetsplatsintroduktion

Arbetsplatsintroduktionen syftar till att snabbt sätta in dig i dina direkta arbetsuppgifter samt din närmaste verksamhet och organisation och det som rör din fysiska arbetsplats. Arbetsplatsintroduktionen går bl. a. igenom dina anställningsvillkor, arbetsplatsens rutiner och arbetsplatsträffar samt tillgängligt stöd och verktyg för arbetsuppgifterna. Personalfrågor som arbetstider, lön, försäkringar och pension med mera ryms inom denna introduktion liksom säkerhetsfrågor som till exempel brandutrymning och larm.

Om din anställning på KTH:s intranät

Se också på KTH:s intranät under Om din anställning för mer generell information. Exakt vilka villkor som gäller dig behöver du ta med din närmaste chef/handledare/introduktör på arbetsplatsen. I KTH för mig finner du personalförmåner och registrerar friskvårdsbidrag och läkemedel- och sjukvårdskostnad.

Universitetsgemensam introduktion/Välkomstdag till KTH för ny personal

Den universitetsgemensamma introduktionen syftar till att ge möjligheter till dialog med KTH:s ledning och kunskap om KTH:s strategiska mål, visioner och särskilda satsningar för året. Introduktionen arrangeras en gång per termin.

Välkomstdagen hösten 2017

Den universitetsgemensamma introduktionen är för närvarande under vidareutveckling och planeras att ges i höst. Alla nyanställda (anställning påbörjad fr.o.m. 2016-10-01) får en direkt inbjudan via mail till kursanmälan. Men det går också bra att anmäla sig direkt via webformuläret nedan:

November 6th Welcoming day to KTH for newly recruited staff

8 november Välkomstdag till KTH för ny personal

Guidade visningar av KTH campus

Varje vår arrangeras öppna visningar av KTH campus för anställda på KTH. Syftet är att sätta universitetet i ett historiskt sammanhang, ge större kunskap om KTH:s uppdrag, historia samt befintliga konst och prisbelönta arkitektur på campus. De öppna visningarna (med anmälningslänk) publiceras i kalendariet på KTH:s intranät.

Öppna visningar att anmäla sig till

Nästa visningstillfälle planeras till Campus 100 års jubileum i oktober.

För kontakt med en KTH guide, se Guidning av KTH Campus Valhallavägen.

Fördjupad introduktion till KTH och högskolesektorn

Den fördjupade introduktionen vänder sig till nyligen anställda administratörer på KTH med ett särskilt behov av ett större nätverk och erfarenhetsutbyte på KTH beroende på sina arbetsuppgifter. Även ett behov av kunskap om statlig förvaltning spelar in.

Det fördjupade introduktionsprogrammet ges en gång per år och deltagarna nomineras till programmet för att läsa tillsammans under ett trekvarts år.

Fördjupad introduktion till KTH och högskolesektorn, programbeskrivning.

Till sidans topp