Till innehåll på sidan

Utbildning och stöd för nya medarbetare

Stöd, information och personalutbildningar för nya medarbetare. Arbetsplatsintroduktion, en välkomstdag, vägledning i ditt arbete och grundläggande brandskyddsutbildning erbjuds i en gemensam onboarding för alla nya medarbetare på svenska och engelska. Även rollanpassade introduktionsutbildningar ges för vissa uppdrag som ordförande/ledamot i rekryteringskommittéer, etableringsprogram för utländska anställda och en fördjupad introduktion för administrativ personal.

Onboarding på KTH: rektors välkomstbrev, Ny på KTH-webben, arbetsplatsintroduktion, webbaserade utbildningar, välkomstdag för alla nya och en brandskyddsutbildning.

Gemensam introduktion

Nya medarbetare introduceras till universitetet, arbetsplatsen och arbetsuppgifterna på flera sätt på KTH.

Då KTH är stort liksom verksamheten är bred, så är en introduktion till universitetet en konstant och långsiktig process under hela ditt yrkesliv på KTH. Målet för introduktionen är att så snabbt och effektivt som möjligt integrera och inkludera den nya medarbetaren i verksamheten, miljön och till arbetsplatskulturen.

Digitalt forum för introduktion till KTH

Den tidigare Välkomstdagen som är ett nätverksbyggande event där KTH:s högsta ledning och nya medarbetare från alla skolor minglar och utbyter kunskap och erfarenheter byggs om till ett digitala forum under våren 2022.

Alla nya medarbetare kommer att få tillgång till det digitala forumet så snart det är lanserat. Anledningen till omställningen är dels pandemins påverkan på arbetslivet men också på grund av att vi idag kan se en ökad digitala mognad som möjliggör ett lärande i digitalt format. Med en digital introduktion vill vi öka tillgängligheten och nå ut till fler nya medarbetare på KTH.
Kontakt: Personalutveckling, HR

Arbetsplatsintroduktion

Arbetsplatsintroduktionen tar upp arbetsrutiner, arbetsplatsträffar och andra personalforum samt tillgängligt stöd och verktyg för arbetsuppgifterna.
Till arbetsplatsintroduktion

Vägledning i ditt arbete

Digital introduktion i värdegrund, lagstiftning och tjänsteutbudet för anställda.
Till översikten av e-utbildningar

Grundläggande brandskyddsutbildning

Teoretisk och praktisk genomgång och övning i brandskydd. Utbildningen erbjuds i dagsläget två gånger om året, på svenska och engelska.
Till grundläggande brandskyddsutbildning

Ny på KTH-webben

Övergripande introduktion till KTH:s organisation och verksamhet. Under Ny på KTH  på KTH:s intranät hittar du en första övergripande och lättillgänglig introduktion till KTH:s organisation och ingångar på webben till dem viktiga styrdokumenten.

Exempel på rollanpassade introduktioner på KTH är Att vara ordförande/ledamot, Fördjupad introduktion för administratörer, Svenska och svensk arbetskultur, etableringsprogram och Ledarskap steg 1, chef- och ledarskapsutbildning.

Rollanpassad introduktion

Fördjupad introduktion till KTH och högskolesektorn - för administratörer

Erfarenhetsutbytesprogram för en större förståelse för administratörens roll och uppdrag i universitetets kontext.
Till fördjupad introduktion

Svenska och svensk arbetskultur, etableringsprogram - för utländska anställda

Ett åtta veckors intensivprogram i lektioner svenska språket samt seminarier, workshops och studiebesök för ett större nätverk och förståelse för svensk arbetsmarknad och arbetskultur.
Till svenska och svensk arbetskultur

KTH Relocation

KTH Relocation stöttar anställda från utlandet att orientera sig på KTH och i Sverige.
Till KTH Relocation

Rekrytering på KTH - fakultetsperspektivet

Att vara ordförande och Att vara ledamot är två introduktionsutbildningar till att ingå i KTH:s rekryteringskommitté eller befordringsnämnd.

Kontakt angående rekrytering på KTH - fakultetsperspektivet

Ledarskap steg 1

Introduktion till vad chef- och ledarskap innebär på KTH.
Till ledar- och organisationsutveckling

Karriär- och kompetensutveckling

Beroende på din roll och dina arbetsuppgifter så ges kurser, seminarier och workshops för anställda inom olika ämnen för en kontinuerlig utveckling av kunskap och färdigheter för ditt specifika uppdrag.

Katalog och kalender för kompetensutveckling

Se kalender och katalog för kompetensutveckling för en översikt av KTH:s samlade kursutbud inom högskolepedagogik, språk och interkultur, retorik, förvaltningskunskap och rättssäkerhet, rekrytering, arbetsmiljö och arbetsrätt, miljö- och hållbar utveckling med mera.

Utbud av kompetensutveckling