Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Workshop: KTH Digicertus Exam, examination i datorsal

Är du nyfiken på att genomföra nedlåst examination i datorsal, men vill veta mer om hur nedlåsningen fungerar i praktiken? Denna workshop går igenom hur KTH Digicertus Exam fungerar och låter dig testa själv hur det ser ut för studenterna i datorsalen.

Tid: Fr 2024-05-31 kl 13.15 - 14.15

Plats: Kloker, Brinellvägen 64A

Språk: Svenska

Exportera till kalender

Vill du ha en workshop om något annat ämne?

Om de workshops som finns planerade inte täcker dina behov kan du be om en egen workshop från E-lärande för dig och dina kollegor. Du kan välja en workshop som redan finns utvecklad eller be om en ny. 

Mer om att boka workshops av E-lärande

Information om plats och föranmälan

Observera att workshopen behöver ske fysiskt i en datorsal för att det ska gå att visa hur nedlåsningen fungerar. Därmed finns också ett begränsat antal platser till denna workshop. För att säkra din plats krävs därför att du anmäler dig till workshoppen, det gör du genom att fylla i anmälningsformuläret

Syfte med workshopen

Syftet med workshopen är att ge en praktisk genomgång av hur nedlåst examination i datorsal ( KTH Digicertus Exam ) fungerar och vad studenterna kan göra på datorer med nedlåsning.

Förberedelser

Ingen särskild förberedelse krävs.

Tidsåtgång

 1 timme.

Lärandemål

Efter avslutad workshop ska deltagarna: 

  • Känna till vilka salar som nedlåsning fungerar i.

  • Kunna beställa nedlåsning.

  • Kunna starta upp och stänga ner nedlåsning manuellt.

  • Kunna beskriva skillnaden i hur Canvas fungerar med nedlåsning jämfört med utan.

  • Känna till problem som kan uppstå och lösningar på dessa.