Till innehåll på sidan

UNITE! Europanätverket och personalmobilitet

KTH är en av sju universitet i UNITE!, europeiskt universitetsnätverk vars syfte är att skapa nya samarbetsmöjligheter, öka internationaliseringen och nya möjligheter till personalutbyten.

KTH medverkar i UNITE! och bidrar till nya samarbetsmöjligheter, utvecklingen av best practice och ny kunskap i syfte att främja internationalisering och innovation.

UNITE! personalmobilitetet kan vara både online, på campus eller av blandat lärande. UNITE!s personalmobiliteter är interdisciplinära mobiliteter och möten med fokus på utforskande och lärande.

UNITE!s webbsida

Internationella möjligheter för studenter, doktorander och anställda.

Följ vårt arbete på KTH Social: https://www.kth.se/social/group/unite-staff-mobility/

Kontakt

Elizabeth Keller, Lärande i STEM, ekeller@kth.se

Anna Hellberg Gustafsson, Internationella relationer, annahg@kth.se