Rekrytering och personalfrågor

Här finner du vårt samlade utbud av personalutbildningar inom personalfrågor som mänskliga rättigheter, likabehandling och diskriminering, arbetsrätt samt rekrytering och rekryteringssystemet.

Mänskliga rättigheter

Introduktion till mänskliga rättigheter

Webbutbildningen i mänskliga rättigheter från Uppsala universitet. Utbildningen är kostnadsfri och tillgänglig för alla och finns på svenska och engelska.

Introduktion till mänskliga rättigheter för den offentliga sektorn

Introduction to Human Rights for the Swedish Public Sector

Studenters rätt i i högskolan - diskrimineringslagen och likabehandling

Diskrimineringslagen och rätten till likabehandling är en grundläggande mänsklig rättighet som du kan lära dig mer om i webbutbildningen från Diskrimineringsombudsmannen. Kursen riktar sig till dig som studerar, som undervisar, som servar studenter eller som planerar för likabehandling - på universitet och högskolor. Utbildningen är kostnadsfri och tillgänglig för alla men med olika ingångar beroende på din roll på universitetet.

Studenters rätt i högskolan

Introduktion till diskrimineringslagstiftningen och ärendehanteringen av diskrimineringsärenden

Introduktionen vänder sig till dig som är ny i din roll som kontaktperson i diskrimineringsfrågor och kränkande särbehandling på skolorna. Det finns utsedda kontaktpersoner på HR funktionerna och på utbildningskanslierna på KTH:s skolor.

Information och anmälan

Arbetsrätt på universitetet

Grundläggande arbetsrätt 1 & 2 för chefer med personalansvar

Utbildningen vänder sig till dig som är HR inom KTH. Målet med utbildningen är att ge en introduktion och orientering kring arbetsrättsliga frågor som är viktiga att känna till för dig som är HR-medarbetare eller som arbetar med arbetsrätt i andra funktioner inom KTH.

Nästa kurstillfälle: 20 april 9:00-12:00 (del 1)   och 27 april 9:00-12:00 (del 2)

Grundläggande arbetsrätt 1 & 2 för HR

Utbildningen vänder sig till dig som är HR inom KTH. Målet med utbildningen är att ge en introduktion och orientering kring arbetsrättsliga frågor som är viktiga att känna till för dig som är HR-medarbetare eller som arbetar med arbetsrätt i andra funktioner inom KTH.

Nästa kurstillfälle: under planering

Rekrytering på KTH

Rekryteringssystemet Varbi, grundutbildning

Grundläggande utbildning i rekryteringssystemet för dig som är ny användare eller van användare men ändå upplever att du saknar kunskap i rekryteringssystemets olika stödfunktioner för rekryteringsarbetet.

Nästa kurstillfälle: 12 februari 13-16:00

Intervjuteknik och kompetensbaserad rekrytering

Utbildning för rekryterande chefer och HR.

Nästa kurstillfälle: 11 mars kl 9-12:00

Rekrytering på KTH - fakultetsperspektivet

Seminarieserien syftar till att ge en förståelse för uppdraget att ingå i en rekryteringskommittée, utveckla kompetensen inom rekrytering och utvärdering av sökande till befordringar och utlysta lärartillsättningar samt genom dialog och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna bidra till ökad enhetlighet gällande behandling och bedömning av den sökandes meriter.

Seminarieserien ger dig som ledamot nödvändig kunskap inför ditt uppdrag samt möjligheter till nätverkande och nya kontakter.

Nästa kurstillfälle för ordförande och vice ordförande: 19 februari

Nästa grundutbildning för ledamöter:
25 mars kl 9-ca 16:30
30 mars kl 9-ca 16:30
8 maj kl 9-ca 16:30

Kontakt vid frågor: Katarina Bröms, handläggare Lärartillsättningar, HR-avdelningen mejl: kbroms@kth.se

Mer om rekrytering på KTH

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:personalutveckling@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-09