Rekrytering och personalfrågor

Här finner du vårt samlade utbud av personalutbildningar inom rekrytering- processen att söka, attrahera och anställa människor till en tjänst.

Arbetsrätt

Grundläggande arbetsrätt 1 & 2 för chefer med personalansvar

Utbildningen vänder sig till dig som är HR inom KTH. Målet med utbildningen är att ge en introduktion och orientering kring arbetsrättsliga frågor som är viktiga att känna till för dig som är HR-medarbetare eller som arbetar med arbetsrätt i andra funktioner inom KTH.

Nästa kurstillfälle: 25/11 del 1  och 4/12 del 2

Grundläggande arbetsrätt 1 & 2 för HR

Utbildningen vänder sig till dig som är HR inom KTH. Målet med utbildningen är att ge en introduktion och orientering kring arbetsrättsliga frågor som är viktiga att känna till för dig som är HR-medarbetare eller som arbetar med arbetsrätt i andra funktioner inom KTH.

Nästa kurstillfälle: under planering

Rekrytering

Varbi, grundutbildning i rekryteringssystemet

Grundläggande utbildning i rekryteringssystemet för dig som är ny användare eller van användare men ändå upplever att du saknar kunskap i rekryteringssystemets olika stödfunktioner för rekryteringsarbetet.

Nästa kurstillfälle: 18 september 2019

Intervjuteknik och kompetensbaserad rekrytering

Utbildning för rekryterande chefer och HR.

Nästa kurstillfälle: 14 oktober 2019

Rekrytering på KTH - fakultetsperspektivet

Seminarieserien syftar till att ge en förståelse för uppdraget att ingå i en rekryteringskommittée, utveckla kompetensen inom rekrytering och utvärdering av sökande till befordringar och utlysta lärartillsättningar samt genom dialog och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna bidra till ökad enhetlighet gällande behandling och bedömning av den sökandes meriter.

Seminarieserien ger dig som ledamot nödvändig kunskap inför ditt uppdrag samt möjligheter till nätverkande och nya kontakter.

Kontakt vid frågor: personalutveckling@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:personalutveckling@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-07-08