Till innehåll på sidan

Medarbetare

Du når oss på Karriär- och kompetensutveckling via vår funktionsbrevlåda personalutveckling@kth.se. Vi förser organisationen med kompetensutvecklande insatser på uppdrag av KTH:s ledning. Vårt utbud är målgruppsanpassat och verksamhetsnära och syftar till att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte genom gränsöverskridande möten som ger innovativa idéer och utveckling.

Funktionsbrevlåda

Mejla oss på personalutveckling@kth.se

Vi tar emot frågor och lotsar dig till rätt kontaktperson och insats utifrån dina önskemål och behov inom onboarding/introduktion av nya medarbetare, personalutbildning, e-utbildning, mobilitet och andra kompetensutvecklande aktiviteter, chef- och ledarskapsutveckling, mentorprogram, grupp- och teamutveckling m.m.

Personal på Karriär- och kompetensutveckling

Jennie Reponen Hermansson
Jennie Reponen Hermansson
administratör personalutbild. 087907791

Om oss

Vi förser organisationen med kompetensutvecklande insatser på uppdrag av KTH:s ledning.

I mån av resurser kan vi också svara upp mot önskemål och förfrågningar direkt från verksamheten, KTH:s skolor och GVS. Våra insatser ska vara tillgängliga och allmängiltiga för alla skolor och GVS.

Målgrupp och behov - gränsöverskridande och verksamhetsnära

Vårt utbud är målgruppsanpassat utifrån uppdrag, roll och behov och arrangeras gränsöverskridande för ett större erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan enheter och professioner.

Vi erbjuder olika utvecklingsprogram, karriärstöd och möjlighet till personalmobilitet. Det innebär bland annat introduktion för nya medarbetare, mentorprogram, jobbskuggning inom KTH, internationellt personalutbyte samt riktade kompetensutvecklingsinsatser till medarbetare och berörda chef- och ledningskategorier.

Styrdokument

  • Personalpolicy
  • KTH:s utvecklingsplan med tillhörande handlingsplan
  • GVS:s uppdrag
  • HR-avdelningens och funktionens verksamhetsplan

Uppföljningsinstrument

  • Verksamhetsdialoger
  • Medarbetarundersökning
  • Rapporter som AAE/RAE mfl
  • Årsredovisning