Att arbeta och utvecklas hos oss

Vi erbjuder många olika möjligheter till kompetensutveckling och karriärstöd. Läs mer om vilka möjligheter just din yrkeskategori erbjuds.

Doktorander

Din utveckling sker naturligt genom progressionen i forskningsprojektet samt med hjälp av de kurser som finns att tillgå för KTH:s doktorander. Dina handledare är viktiga personer när det gäller din forskning och de vägleder dig i ditt doktorandarbete och din utveckling till självständig forskare. Under doktorandtiden utvecklas många nätverk mellan kollegor vid andra universitet, näringsliv och andra organisationer. Dessa nätverk kommer vara en språngbräda vidare efter doktorandtiden.

Forskare och forskningsingenjörer

Med utmanande arbetsuppgifter inom forskning får du en naturlig utveckling genom progressionen i dina forskningsprojekt och samarbeten. Du får en naturlig kompetensutveckling genom den forskning du utför. Det finns även möjlighet för dig att gå pedagogiska kurser samt söka docentur eller läraranställning.

Lärare

Som lärare kan du delta i olika samverkansprojekt och de pedagogiska utbildningar vi erbjuder. Vilket ansvar du tar i KTH:s grundutbildning och forskning beror på vilken typ av lärarroll du har. Tenure Track är KTH:s karriärväg där biträdande lektorer erbjuds ett karriärutvecklingsprogram som bland annat innehåller stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling samt ledarskapsutbildning.

Teknisk, administrativ och servicepersonal

Som medarbetare inom teknik, administration och service kommer du möta en internationell arbetsplats med många möjligheter till intern rörlighet. Du kan till exempel bredda dig genom att delta i något av de många projekt som bedrivs mellan förvaltningen, skolorna, institutionerna och avdelningarna. Ett annat exempel på breddning är att byta arbetsplats/roll internt, då tjänsten kan variera mellan olika skolor, institutioner och avdelningar.  Du kan även delta i personalutbyte mellan högskolor och universitet i andra länder. Om du blir chef eller ledare så finns det möjlighet att delta i vårt ledarskapsprogram.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp