Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Wallquistska våningen

Våningen som tillhör Stiftelsen professor Gunnar Wallquists donationsfond ska huvudsakligen användas för externrepresentation. Med extern representation menas möten som riktar sig mot omvärlden, dvs ett syfte att skapa eller upprätthålla goda relationer med externa kontakter gällande forskning, utbildning, finansiering och liknande.

Våningen kan även användas i interna sammanhang om det gäller särskilda arrangemang där en värdig miljö kan vara betydelsefull, till exempel sammankomster i anslutning till KTH:s akademiska högtider. Dessa förfrågningar ska godkännas av bokningsansvarige.

Våningen är inte tillgänglighetsanpassad.

Våningen är utrustade med wifi, dataskärm och whiteboard, och har följande lokaler att erbjuda:

  • Konferensrum för max 12 personer
  • Grupprum
  • Matsal från 18-40 personer beroende på tillställning
  • Lounge
  • Bibliotek

​​​Adress:
Villagatan 19, Stockholm

Här gör du din bokningsförfrågan

Mer om våningen och huset

Fastigheten på Villagatan 19 tillhör Stiftelsen professor Gunnar Wallquists donationsfond som förvaltas av KTH. Huset byggdes 1880 efter Hjalmar och Axel Kumliens ritningar. Husets nedre två våningar var tidigare gästboende för KTH:s besökande forskare och hyrs idag ut som kontor.

Enligt testamentet skulle den översta våningen, tillika professorns bostad, fungera som en ”kulturbetonad representationslokal” för KTH:s gäster och är i stort bevarad i sitt original som den var vid tiden för ägarens frånfälle 1971. 2018 genomgick våningen en större renovering och fungerar idag som representationsvåning för KTH:s anställda.

Om professor Gunnar Wallquist

Stiftelsen tillkom genom ett testamente från professor Gunnar Wallquist som tog bergsingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska högskolan 1917. Wallquist arbetade sedan tolv år som produktionsingenjör inom den svenska stålindustrin. År 1929 kom han tillbaka till KTH som professor i järnets bearbetning och behandling. 

Utöver att stiftelsen skulle förfoga över professor Gunnar Wallquists fastighet, uttrycktes det i testamentet att stiftelsen ska dela ut två medaljer. Läs gärna mer om medaljerna här:

Professor Wallquists bergsmedalj

Professor Wallquists studiemedalj

Kontakt

Epost: wq-festvaning@kth.se