Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Säkerhetsutbildning

KTH ska aktivt verka för att anställda och studenter ska ha kunskap om säkerhet för att förhindra, förebygga, hantera och därigenom begränsa skador, tillbud och olyckor.

Säkerhetsfunktionen på KTH har till uppgift att planera för, upprätta och genomföra utbildning och övning avseende säkerhet, risker och otrygghetsfaktorer.
Utbildningen ska bidra till en grundläggande kunskap om och uppkomst av dessa, hur de kan förebyggas och hanteras.
Utbildningen ska också verka anpassad till miljöer där riskerna uppstår.

Säkerhetsfunktionen ska också informera anställda och studenter om KTH:s säkerhets- och krisorganisation, dess uppdrag, omfattning och hur den verkar. Informationen ska bidra till kunskap om vilka stödfunktioner inom säkerhet som finns tillgängliga och i vilken omfattning.

Aktuella utbildningstillfällen publiceras på personalsidorna för utbildning under arbetsmiljö och säkerhet. Anmälan till dessa kurser görs genom KTH:s personalutbildning.
Utbildning och säkerhetsinformation kan också genomföras efter behov hos respektive skola.