Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Brandskyddsutbildning och utrymningsövning på KTH

KTH ska aktivt verka för att anställda och studenter ska ha kunskap om brand för att förhindra, förebygga och begränsa skador, tillbud och olyckor till följd av brand. Säkerhetsfunktionen på KTH har till uppgift att planera för och tillhandahålla utbildning och övning i brandsäkerhet.

Utbildningen ska bidra till en grundläggande kunskap om brandrisker, uppkomst av brand, hur brand kan förebyggas och hanteras. Utbildningen ska också verka anpassat till miljöer med särskilda risker T.ex. laboratorier, samt särskilda funktioner T.ex. brandskyddsansvariga och utrymningsledare.

Grundläggande brandskyddsutbildning (teori och praktisk övning), utbildning för brandskyddsansvariga och utrymningsledare erbjuds terminsvis. Grundläggande brandskyddsutbildning och praktisk övning genomförs i samverkan med den konsult KTH har avtal med. Aktuella utbildningstillfällen publiceras på personalsidorna för utbildning under arbetsmiljö och säkerhet. Anmälan till dessa kurser görs genom KTH:s personalutbildning.

Brand - och utrymningsövning genomförs i samverkan med den brandkonsult KTH har avtal med. Övningen genomförs med utgångspunkt från verksamhetsspecifika förutsättningar, med eller utan rök och ska ge anställda och verksamhetens brandskyddsorganisation färdigheter i samordning, kommunikation och säker utrymning av byggnad/lokal. Beställning av utrymningsövningar görs genom särskilt framtaget formulär i blankettarkivet.

Utbildningen kan också genomföras efter behov hos respektive skola. Beställning av särskilda brandskyddskurser görs genom särskilt framtaget formulär i blankettarkivet.

Beställning Brandskyddskurser
Beställning Utrymningsövning