Till innehåll på sidan

Säkerhet

Senast ändrad Titel Dokument
 

Anmälan om sammankomst för personal

 
2015-11-05 Anmälan om sammankomst KTH - personal Anmälan om sammankomst KTH.pdf (pdf 105 kB)
 

Köldmedieanvändning-Årsrapport

 
2013-07-24 CFC/HCFC Köldmedieanvändning - Årsrapport JU-KOAN.dot (dot 121 kB)
    JU-KOAN.pdf (pdf 74 kB)
 

Brandsäkerhet

 
2018-01-24 Bilaga till beslut om delegation av föreståndare och ställföreträdande föreståndare för brandfarlig vara på KTH Bilaga till beslut om delegation föreståndare för brandfarlig vara (pdf 661 kB)
2018-01-24 Bilaga till beslut om delegation av brandskyddsansvarig Bilaga till beslut om delegation brandskyddsansvarig (pdf 741 kB)
2019-02-07 Beställning brandskyddskurs Beställning brandskyddskurs (pdf 279 kB)  
2019-02-05 Beställning utrymningsövning Beställning utrymningsövning (pdf 291 kB)
2019-02-18 Checklista egenkontroll brandskydd Checklista egenkontroll brandskydd (pdf 584 kB)
2020-02-10 Checklista egenkontroll brand inför fest och event Checklista egenkontroll brand inför fest och event (pdf 324 kB)
2015-03-16 Inventering av Brandfarlig vara på KTH Inventering av Brandfarlig vara på KTH (xlsx 14 kB)
 

Handlingsplan vid datormissbruk

 
2013-07-23 Handlingsplan vid datormissbruk - Incidentrapport JU-DAMI.dot (dot 91 kB)
  Mer information More information JU-DAMI.pdf (pdf 56 kB)
 

Hot på telefon

 
2019-11-21 Hot på telefon - Checklista Checklista vid telefonhot KTH (pdf 1,1 MB)
 

Körtillstånd för framförande av truck

 
2013-07-24 Körtillstånd för framförande av truck JU-TRUCK.dot (dot 83 kB)
    JU-TRUCK.pdf (pdf 52 kB)
 

Register vid explosion för cancerframkallande ämnen

 
2005-12-12 Register vid exposition för cancerframkallande ämnen JU-EXPO.dot (dot 209 kB)
    JU-EXPO.pdf (pdf 496 kB)
     
   
   
     
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:blankettarkivet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-10