Till innehåll på sidan

Säkerhet

Senast ändrad Titel Dokument
   

För att dokumentet ska fungera behöver du ladda ner det till din dator.

 

Köldmedieanvändning-Årsrapport

 
2013-07-24 CFC/HCFC Köldmedieanvändning - Årsrapport JU-KOAN.dot (dot 121 kB)
    JU-KOAN.pdf (pdf 74 kB)
 

Brandsäkerhet

För att dokumentet ska fungera behöver du ladda ner det till din dator.

2018-01-24 Bilaga till beslut om delegation av föreståndare och ställföreträdande föreståndare för brandfarlig vara på KTH Bilaga till beslut om delegation föreståndare för brandfarlig vara (pdf 661 kB)
2022-02-01 Bilaga till beslut om delegation av brandskyddsansvarig Bilaga till beslut om delegation brandskyddsansvarig (pdf 741 kB)
2023-09-27 Beställning brandskyddskurs Beställning brandskyddskurs (pdf 278 kB)  
2019-02-18 Checklista KTH egenkontroll brandskydd Checklista KTH egenkontroll brandskydd (pdf 584 kB)
2023-04-25 Checklista egenkontroll brand inför fest och event Checklista egenkontroll brand inför fest och event (pdf 172 kB)
2022-03-03 Inventering av brandfarlig vara skolvis Inventering av Brandfarlig vara skolvis (pdf 125 kB)
2022-03-07 Inventering av brandfarlig vara byggnadsvis Inventering av brandfarlig vara byggnadsvis (pdf 172 kB)
2022-06-07 Utlåning av brandredskap Utlåning av brandredskap (pdf 1,0 MB)
 

Anmälan av brott inom KTH

För att dokumentet ska fungera behöver du ladda ner det till din dator.

2021-11-19 Intern anmälan - inbrott, stöld och skadegörelse Intern anmälan - inbrott, stöld och skadegörelse (pdf 467 kB)
2022-02-04 Signalementsbeskrivning Signalementsbeskrivning (pdf 112 kB)
 

Riskhantering

För att dokumentet ska fungera behöver du ladda ner det till din dator.

2021-04-20 Intern skadeanmälan egendomsskada Intern skadeanmälan egendomsskada (pdf 510 kB)
2021-04-20 Intern skadeanmälan ansvarsskada Intern skadeanmälan ansvarsskada (pdf 408 kB)
     
 

Handlingsplan vid datormissbruk

 
2013-07-23 Handlingsplan vid datormissbruk - Incidentrapport JU-DAMI.dot (dot 91 kB)
  Mer information More information JU-DAMI.pdf (pdf 56 kB)
 

Hot på telefon/Telephone threats

För att dokumentet ska fungera behöver du ladda ner det till din dator.

2019-11-21 Hot på telefon - Checklista Checklista vid telefonhot KTH (pdf 1,1 MB)
2021-08-23 Telephone threats-Checklist Checklist for telephone threats (pdf 173 kB)
 

Körtillstånd för framförande av truck

 
2013-07-24 Körtillstånd för framförande av truck JU-TRUCK.dot (dot 83 kB)
    JU-TRUCK.pdf (pdf 52 kB)
 

Register vid explosion för cancerframkallande ämnen

 
2005-12-12 Register vid exposition för cancerframkallande ämnen JU-EXPO.dot (dot 209 kB)
    JU-EXPO.pdf (pdf 496 kB)