Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Blanketter inom säkerhet

På den här sidan hittar du blanketter inom säkerhet. För att dokumentet ska fungera behöver du ladda ner det till din dator.

 Köldmedieanvändning-Årsrapport

Senast ändrad Titel Dokument
2013-07-24 CFC/HCFC Köldmedieanvändning - Årsrapport (Word) JU-KOAN.dot (dot 121 kB)
2013-07-24 CFC/HCFC Köldmedieanvändning - Årsrapport (pdf) JU-KOAN.pdf (pdf 74 kB)

Brandsäkerhet 

Senast ändrad Titel Dokument
2018-01-24 Bilaga till beslut om delegation av föreståndare och ställföreträdande föreståndare för brandfarlig vara på KTH Bilaga till beslut om delegation föreståndare för brandfarlig vara (pdf 661 kB)
2022-02-01 Bilaga till beslut om delegation av brandskyddsansvarig Bilaga till beslut om delegation brandskyddsansvarig (pdf 741 kB)
2023-09-27 Beställning brandskyddskurs Beställning brandskyddskurs (pdf 278 kB)
2019-02-18 Checklista KTH egenkontroll brandskydd Checklista KTH egenkontroll brandskydd (pdf 584 kB)
2023-04-25 Checklista egenkontroll brand inför fest och event Checklista egenkontroll brand inför fest och event (pdf 172 kB)
2022-03-03 Inventering av brandfarlig vara, skolvis Inventering av Brandfarlig vara skolvis (pdf 125 kB)
2022-03-07 Inventering av brandfarlig vara, byggnadsvis Inventering av brandfarlig vara byggnadsvis (pdf 172 kB)
2022-06-07 Utlåning av brandredskap Utlåning av brandredskap (pdf 1,0 MB)

Anmälan av brott inom KTH

Senast ändrad Titel Dokument
2021-11-19 Intern anmälan - inbrott, stöld och skadegörelse Intern anmälan - inbrott, stöld och skadegörelse (pdf 467 kB)
2022-02-04 Signalementsbeskrivning Signalementsbeskrivning (pdf 112 kB)

Riskhantering

Senast ändrad Titel Dokument
2021-04-20 Intern skadeanmälan egendomsskada Intern skadeanmälan egendomsskada (pdf 510 kB)
2021-04-20 Intern skadeanmälan ansvarsskada Intern skadeanmälan ansvarsskada (pdf 408 kB)

Handlingsplan vid datormissbruk

Senast ändrad Titel Dokument
2013-07-23

Handlingsplan vid datormissbruk - Incidentrapport (Word)

JU-DAMI.dot (dot 91 kB)
2013-07-23 Handlingsplan vid datormissbruk - Incidentrapport (pdf) läs mer på: irt.kth.se JU-DAMI.pdf (pdf 56 kB)

Hot på telefon/Telephone threats

Senast ändrad Titel Dokument
2019-11-21 Hot på telefon - Checklista Checklista vid telefonhot KTH (pdf 1,1 MB)
2021-08-23 Telephone threats-Checklist Checklist for telephone threats (pdf 173 kB)

Körtillstånd för framförande av truck

Senast ändrad Titel Dokument
2013-07-24 Körtillstånd för framförande av truck (Word) JU-TRUCK.dot (dot 83 kB)
2013-07-24 Körtillstånd för framförande av truck (pdf) JU-TRUCK.pdf (pdf 52 kB)

Register vid explosion för cancerframkallande ämnen

Senast ändrad Titel Dokument
2005-12-12 Register vid exposition för cancerframkallande ämnen (Word) JU-EXPO.dot (dot 209 kB)
2005-12-12 Register vid exposition för cancerframkallande ämnen (pdf) JU-EXPO.pdf (pdf 496 kB)