Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Intern tillsyn och inventering

Intern tillsyn

För att kunna upptäcka risker i tid och för att få en tydlig och uppdaterad bild av KTHs samlade verksamhet med joniserande strålning kommer verksamhetsbesök att göras en gång per år. Vid dessa besök tittar man på de fysiska platser där arbetet utförs samt diskuterar hur det lokala strålskyddet fungerar med personer i verksamheten samt med de personer som ansvarar för verksamheten. Den interna tillsynen utförs av KTHs kontaktperson, strålskyddsexperten samt den administrativa samordnaren. Skolans kontaktperson ska också vara närvarande vid dessa besök. Den interna tillsynen protokollförs och eventuella avvikelser som framkommer måste åtgärdas senast två månader efter besöket.

Inventering

KTHs innehav av radioaktiva strålkällor och teknisk utrustning som kan alstra joniserande strålning ska inventeras årligen. Denna inventering sker i januari och initieras av den administrativa samordnaren för strålsäkerhet som skickar ut en mall för inventeringen till respektive skolas kontaktperson.