Till innehåll på sidan

Funktionsadresser

Funktionsmejladresser vid CBH.

Skolchef

Grupper och råd

Grupp E-post
Strategiska rådet cbh-strategi@cbh.kth.se
Doktorandrådet phdcouncil@cbh.kth.se

Grund- och forskarutbildning

Funktion E-post
Grundutbildningsansvarig gruansv@cbh.kth.se
Forskarutbildningsansvarig fuansv@cbh.kth.se
Programansvariga programansvariga@cbh.kth.se

Administrativa funktioner

Funktion E-post
Administrativ chef admchef@cbh.kth.se
Utbildningsadministrativa funktionen utbadm@cbh.kth.se
HR-funktionen persadm@cbh.kth.se
Ekonomifunktionen ekonomi@cbh.kth.se
Infrastrukturfunktionen infrastruktur@cbh.kth.se
Registratorsfunktionen registrator@cbh.kth.se
Kommunikationsfunktionen kommunikation@cbh.kth.se
Webbfunktionen, frågor om skolans webbplats webmaster@cbh.kth.se
Adress för allmänna frågor info@cbh.kth.se

Administrativa ärenden

Ärende E-post
Fakturafrågor faktura@cbh.kth.se
Inköp och upphandling inkopsansvarig@cbh.kth.se
Avtalshantering avtal@cbh.kth.se
CBH Servicecenter service@cbh.kth.se
Forskarutbildningsadministration phdadmin@cbh.kth.se
Utbildningskansliet gruadmin@cbh.kth.se
CBH-nytt cbh-nytt@cbh.kth.se
Webmaster webmaster@cbh.kth.se

Studentrepresentanter

Om/Funktion E-post

CBH-skolan
Skolrådsordförande för CBH

sro-cbh@ths.kth.se

Kemi och Bioteknik
Studienämndesordförande för Kongliga Kemisektionen

snok@k.kth.se

Civilingenjör Medicinsk teknik
Studienämndsordförande för Sektionen för Medicinsk Teknik

sno-mit@sth.kth.se

Högskoleingenjör Medicinsk teknik, Data- eller Elektroteknik
Studienämndsordförande för Ingenjörssektionen Flemingsberg

sno@isflemingsberg.se​