Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Funktionsadresser

Funktionsmejladresser vid CBH.

Skolchef

Grupper och råd

Grupp E-post
Strategiska rådet cbh-strategi@cbh.kth.se
Doktorandrådet phdcouncil@cbh.kth.se

Grund- och forskarutbildning

Funktion E-post
Grundutbildningsansvarig gruansv@cbh.kth.se
Forskarutbildningsansvarig fuansv@cbh.kth.se
Programansvariga programansvariga@cbh.kth.se

Administrativt funktionsansvariga

Funktion E-post
Administrativ chef admchef@cbh.kth.se
Funktionsansvarig Utbildning utbadm@cbh.kth.se
Funktionsansvarig HR persadm@cbh.kth.se
Funktionsansvarig Ekonomi ekonomi@cbh.kth.se
Funktionsansvarig Infrastruktur infrastruktur@cbh.kth.se
Funktionsansvarig Registrator registrator@cbh.kth.se
Funktionsansvarig Kommunikation info@cbh.kth.se

Administrativa ärenden

Ärende E-post

Fakturafrågor

faktura@cbh.kth.se
KTH-RES och utläggshantering travelexpenses@cbh.kth.se
Inköp och upphandling inkopsansvarig@cbh.kth.se
Avtalshantering avtal@cbh.kth.se

Serviceärenden

service@cbh.kth.se

Lärarstöd

teachersupport@cbh.kth.se

Studentstöd studentsupport@cbh.kth.se
Livslångt lärande LLL@cbh.kth.se
Forskarutbildningsadministrationen phdadmin@cbh.kth.se
Utbildningskansliet gruadmin@cbh.kth.se
HR-gruppen hr@cbh.kth.se
Kommunikation kommunikation@cbh.kth.se
CBH-nytt cbh-nytt@cbh.kth.se
Webbstöd webmaster@cbh.kth.se

Studentrepresentanter

Om/Funktion E-post

CBH-skolan
Skolrådsordförande för CBH

sro-cbh@ths.kth.se

Kemi och Bioteknik
Studienämndesordförande för Kongliga Kemisektionen

snok@k.kth.se

Civilingenjör Medicinsk teknik
Studienämndsordförande för Sektionen för Medicinsk Teknik

sno-mit@sth.kth.se

Högskoleingenjör Medicinsk teknik, Data- eller Elektroteknik
Studienämndsordförande för Ingenjörssektionen Flemingsberg

sno@isflemingsberg.se​