Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

E-postlistor

Här finner du e-postlistor till olika grupper inom CBH:s verksamhet.

Viktigt innan du mejlar

Läs igenom CBH:s mejlanvisningar innan du använder någon av e-postlistorna. Många personer kommer nås av ditt meddelande. Välj den e-postlista som bäst motsvarar den målgrupp du behöver nå.

Använd alltid hemlig kopia (bcc)  när du mejlar många personer.

Läs mer på Anvisning för e-post vid CBH-skolan .

Prefekter och avdelningschefer

Prefekter prefekter@cbh.kth.se
Avdelningschefer inom verksamhet och verksamhetsstöd

avdelningschefer@cbh.kth.se

Grupper i verksamhetsstödet

Grupp E-post
Alla i CBH:s verksamhetsstöd vs-all@cbh.kth.se
Ledningsstöd vs-ledningsstod@cbh.kth.se
Utbildningsenheten vs-utbildning@cbh.kth.se
Ekonomienheten

vs-ekonomi@cbh.kth.se

HR-enheten

vs-hr@cbh.kth.se

Infrastrukturenheten vs-infrastruktur@cbh.kth.se
Kommunikationsenheten

vs-kommunikation@cbh.kth.se

IT-service vs-itservice@cbh.kth.se
Servicecenter och lärarstöd vs-servicecenter@cbh.kth.se

Lärare på CBH

Campus E-post
Albanova och SciLifeLab

larare-albscilife@cbh.kth.se

Flemingsberg larare-fle@cbh.kth.se
Valhallavägen larare-vv@cbh.kth.se

Doktorander på CBH

Doktorsprogram E-post
Alla doktorander phd-all@cbh.kth.se 
Medicinsk Teknologi phd-mt@cbh.kth.se
Doktorandråd phdcouncil@cbh.kth.se

 Institutioner och avdelningar

Medicinteknik och hälsosystem E-post
Alla på Medicinteknik och hälsosystem mth-all@cbh.kth.se
Omgivningsfysiologi omgivningsfysiologi@cbh.kth.se
Neuronik neuronik@cbh.kth.se
Strukturell bioteknik strukturell-bioteknik@cbh.kth.se
Medicinsk avbildning biomedicalimaging@cbh.kth.se
Hälsoinformatik halsoinformatik@cbh.kth.se
Ergonomi ergonomi@cbh.kth.se
Grundläggande naturvetenskap grund-natur@cbh.kth.se
Teknisk vårdvetenskap teknisk-vardvetenskap@cbh.kth.se
Människa och kommunikation hcs@cbh.kth.se
Proteinvetenskap E-post
Alla på Proteinvetenskap pro-all@cbh.kth.se
Nanobioteknologi nanobioteknologi@cbh.kth.se
Systembiologi systembiologi@cbh.kth.se
Cellulär och klinisk proteomik cellular@cbh.kth.se
Affinitetsproteomik affinityproteomics@cbh.kth.se
Proteinteknologi proteinteknologi@cbh.kth.se
Protein Engineering protein-engineering@cbh.kth.se
Läkemedelsutveckling lakemedelsutveckling@cbh.kth.se
Teoretisk kemi och biologi E-post
Alla på Teoretisk kemi och biologi teoretisk-kemi-biologi@cbh.kth.se
Genteknologi E-post
Alla på Genteknologi genteknologi@cbh.kth.se
Industriell bioteknologi E-post
Alla på Industriell bioteknologi industriell-bioteknologi@cbh.kth.se
Industriell bioteknologi plan 1

pl1-dib@cbh.kth.se

Industriell bioteknologi plan 2 pl2-dib@cbh.kth.se
Ingenjörspedagogik E-post
Alla på Ingenjörspedagogik ip@cbh.kth.se
Kemiteknik E-post
Alla på Kemiteknik ket@cbh.kth.se
Energiprocesser ep@cbh.kth.se
Kärnavfallsteknik kat@cbh.kth.se
Processteknologi pt@cbh.kth.se
Resursåtervinning ra@cbh.kth.se
Teknisk strömningslära ts@cbh.kth.se
Tillämpad elektrokemi tek@cbh.kth.se
Kemi E-post
Alla på Kemi kemi@cbh.kth.se
Organisk kemi ok-kemi@cbh.kth.se
Tillämpad fysikalisk kemi tfk-kemi@cbh.kth.se
Yt- och korrosionsvetenskap surfcorr@cbh.kth.se
Glykovetenskap glyco@cbh.kth.se
Fiber- och polymerteknologi E-post
Alla på Fiber- och polymerteknologi fpt@cbh.kth.se
Wallenberg Wood Science Centre wwsc-workplace@cbh.kth.se
Polymerteknologi fpt-polymerteknologi@cbh.kth.se
Polymera material polymericmaterials@cbh.kth.se
Ytbehandlingsteknik fpt-ytgruppen@cbh.kth.se
Träkemi och massateknologi fpt-woodpulp@cbh.kth.se
Fiberteknologi fibretech@cbh.kth.se
Biokompositer biocomposites@cbh.kth.se
Fiberprocesser

fiberprocesser@cbh.kth.se