Till innehåll på sidan

Digitalt seminarium om att konkurrera med tillgänglighet och användbarhet genom standardisering

Användbarhet och tillgänglighet kan ses som en kvalitetsfaktor och ett konkurrensmedel, som ett sätt att skapa nya och större marknader för företagen. Men det är ovanligt att företag resonerar på det sättet. I ett projekt finansierat av Vinnova har vi undersökt hur användbarhet och tillgänglighet skulle kunna bli en strategiskt viktig fråga.

Tid: Fr 2020-05-08 kl 08.45 - 12.00

Plats: Zoom, seminariet kommer att skrivtolkas.

Exportera till kalender

Anmälan:

Senast 6 maj. Maila din anmälan till: sonia.gunnarsdotter@begripsam.com

Arrangörer:

KTH, Begripsam, Ergolab och Independent Living Institute

Projektet har:

  • Undersökt hur ledningen och andra delar i företag/organisationer ser på användbarhet/tillgänglighet.

  • Visat hur användbarhet och tillgänglighet kan bli en kvalitets- och ledningsfråga inom företag/organisationer. 

  • Kartlagt vilka standarder som är relevanta att beakta i syfte att stärka konkurrenskraften när man såväl inom EU-området som internationellt lagstiftar och/eller argumenterar för ökad tillgänglighet till digitala system för personer med funktionsnedsättningar. 

  • Kommunicerat möjligheten att hanterat användbarhet och tillgänglighet som en strategisk marknadsfråga till relevanta branschaktörer och därmed ökat medvetenheten om vilka affärsmöjligheter detta skapar.

Vår bedömning är att svenska företag har stora möjligheter att med hjälp av standarder inom bland annat användbarhets-, tillgänglighets-, och hållbarhetsområdet öka sina marknadsandelar, inte minst nu när dessa frågor alltmer kopplas till skärpt lagstiftning i hela Europa.

Program:

8.45 Mötet öppnas

9.00 Standarder som verktyg för ökad konkurrenskraft – Magnus Davidsson, sektionschef SIS 

9.15 Konkurrera med användbarhet och tillgänglighet – Standarder för att uppnå konkurrensfördelar. Om projektet, deltagarna och genomförandet – Jan Gulliksen, professor KTH

9.30 Standarder: från produkt till process till värderingsstyrda, Tomas Berns, VD Ergolab

9.45 Tillgänglighet och lagar, konventioner och Agenda 2030, Jamie Bolling och Ola Linder, Independent Living Institute

10.00 Projektets resultat, Stefan Johansson, Begripsam

10.15 Paus

10.30 Paneldiskussion, Moderator Jan Gulliksen, KTH Panel: Sara Övreby Google, Anna Eriksson DIGG, Peter Krantz, SKR, Malin Ekman Aldén MFD, Erik Borälv, Vinnova, Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige, Cristian Norlin, Ericsson, Andreas Richter, PTS

11.30 Att samordna och visa vägen framåt! Hans von Axelson, MfD och Ordförande Samordningsgruppen för Tillgänglighet på SIS

11.50 Avslut