Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Distributed File System Metadata and its Applications

Tid: Fr 2020-12-18 kl 09.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_rs7eHk0eQT2KTqefxHYcZw, Sal C, Electrum, Kistagången 16, Stockholm (English)

Ämnesområde: Informations- och kommunikationsteknik

Respondent: Mahmoud Ismail , Programvaruteknik och datorsystem, SCS

Opponent: Luis Veiga, Instituto Superior Técnico (U.Lisboa) & INESC-ID

Handledare: Jim Dowling, Datavetenskap; Seif Haridi, Programvaruteknik och datorsystem, SCS

Exportera till kalender

Abstract

Distribuerade hierarkiska filsystem kopplar vanligtvis bort lagring och hanteringen av filens metadata från filens innehåll (filsystemets block) för att göra det möjligt för filsystemet att skala bättre för att lagra mer data och stödja högre genomströmn- ing. Vi utformade HopsFS för att ta skalbarheten i filsystemet ett steg längre genom att även koppla bort lagring och hantering av filsystemets metadata. HopsFS är en öppen källkod, nästa generations distribution av Apache Hadoop Distribuerade Filsystem (HDFS) som ersätter den huvudsakliga skalbarhetsflaskhalsen i HDFS, en nod som lagrar all metadata i minnet, med en distribuerad metadatatjänst byggd på en NewSQL-databas (NDB). HopsFS lagrar filsystemets metadata fullt normaliserat i NDB, och använder sedan låsande primitiver och applikations- definierade lås för att säkerställa starkt konsistent metadata. I denna avhandling använder vi den konsistenta distribuerade hierarkiska filsys- temmetadata som tillhandahålls av HopsFS för att effektivt bygga nya klasser av applikationer som är tätt kopplade till filsystemet samt för att förbättra filsystemets interna funktioner. Först introducerar vi hbr, ett nytt blockrapporteringsprotokoll för HopsFS som tar bort en skalbarhetsflaskhals som hindrade HopsFS från att skalas till tiotusentals servrar. För det andra introducerar vi HopsFS-CL, en mycket tillgänglig molnbaserad distribution av HopsFS som distribuerar filsystemet över tillgänglighetszoner i molnet samtidigt som samma filsystemsemantik bibehålls. För det tredje introducerar vi HopsFS-S3, en mycket tillgänglig molnbaserad distribution av HopsFS som använder objektlagring som en backend för block- lagringslagret i molnet samtidigt som samma filsystemsemantik bibehålls. För det fjärde introducerar vi ePipe, en databus som båda skapar en konsistent förän- dringsström för HopsFS och så levererar korrekt beställd ström med låg latens till nedströmsklienter. Det vill säga ePipe utökar HopsFS med ett CDC-API (Change- data-capture) som inte bara ger effektiva filsystemmeddelanden utan också möjlig- gör polyglot-lagring för filsystemets metadata. Med polyglot-lagring kan vi avlasta metadatafrågor till en mer lämplig sökmotor - vi använder Elasticsearch för att tillhandahålla en fritext-sökning i filsystemets namnområde för att visa denna förmåga. Slutligen introducerar vi Hopsworks, en skalbar, projektbaserad big data-plattform om stödjer flera användare och ger stöd för samarbetsutveckling och drift för team med hjälp av utökad metadata.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-285872