Till innehåll på sidan

Interoperable Retransmission Protocols with Low Latency and Constrained Delay

Examensarbete presentation

Tid: Fr 2019-06-28 kl 13.00

Plats: Seminar room Grimeton at COM, Electrum, elevator B, 4th floor, Isafjordsgatan 22, Kista

Medverkande: Examensarbete presentation

I mediabranschen finns det en efterfrågan på utrustning som har inslag av interoperabilitet. Anledningen till detta är att någon som köper produkter från en viss återförsäljare inte vill låsas in i denna återförsäljares ”ekosystem” i flera år framöver. Då en studio sällan uppgraderar hela sin produktionskedja på samma gång ger interoperabilitet möjligheten att köpa utrustning från andra återförsäljare när man ska uppgradera något i produktionslinan. Detta leder till en mer konkurrenskraftig marknad samt ger incentiv till nya innovativa lösningar.

Detta examensarbete går ut på att utvärdera lösningar som tagits fram för att främja interoperabilitet och jämföra dem med en existerande proprietärlösning. Reliable Internet Stream Transport (RIST) och Secure Reliable Transport (SRT) är två protokoll som tagits fram för just detta syfte. Utmaningen med att utvärdera dessa protokoll är att i en labbmiljö få resultat som reflekterar användandet av protokollen i verkligheten. Detta har gjorts med hjälp av ett program som tagits fram i detta examensarbete. Med detta program har testandet kunnat automatiseras.

Resultaten i detta examensarbete visar potential hos båda RIST och SRT. SRT är i vissa scenarion till och med bättre än den proprietära lösningen. Protokollen visar något buggigt beteende i vissa instanser, såsom att i vissa fal sluta fungera och inte kunna återgå till normal funktion utan manuell interaktion. Allt som allt är dock protokollen i de flesta fallen testade i detta examensarbete ett godtyckligt alternativ till den jämförda proprietära lösningen.

Nyckelord: RIST, SRT, Interoperabilitet, Omsändning, Direktsändning