Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Pålitliga informationssystem

Tid: To 2023-12-07 kl 09.15

Plats: U1

Medverkande: Ulrik Franke

Exportera till kalender

I den här docentföreläsningen ger Ulrik Franke en översikt över området pålitliga informationssystem utifrån tre perspektiv: Tillförlitlighet och avbrott, angrepp och säkerhet samt tillit och förklarbarhet.

Samhället blir alltmer beroende av informationssystem. Till stor del är det av godo och gör dels att vi kan göra samma saker effektivare, dels att vi kan göra helt nya saker som tidigare inte var möjliga. Samtidigt gör utvecklingen oss mer känsliga för incidenter. Vi litar på systemen, men hur kan de göras mer pålitliga?

Med exempel från egen och andras forskning kommer Ulrik Franke att presentera och diskutera olika tekniska och ekonomiska aspekter av pålitliga informationssystem. Några ämnen som kommer att beröras är kostnader för cyberincidenter, vilka ekonomiska incitament som kan förbättra eller förhindra säkerhet och pålitlighet, möjligheter och problem med cyberförsäkringar, krav på att rapportera och offentliggöra av incidenter samt förklarbar AI.