Till innehåll på sidan

Ledningsgrupp för verksamhetsstöd

Ledningsgruppen för verksamhetsstödet leds av skolans administrativa chef.
Det finns också enhetschefer för ekonomi, personal, infrastruktur, kommunikation och utbildningsadministration.

Kontakta enheten

Kom i kontakt med oss via vs-enhetschefer@eecs.kth.se

Administrativ chef

Biträdande administrativ chef, chef för skolkansliet

HR

Ekonomi

Utbildningsadministration

Kommunikation

Infrastruktur och Service

Kontakt