Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ledningskansli

Ledningskansliet är ett kvalificerat beslutsstöd till skolledning, fakultetsnämnd och prefekter.

Kontakt

Kanslichef

Biträdande kanslichef

Utredare

Utredare

Avtalskoordinator

Skolcontroller

Utbildningscontroller