Till innehåll på sidan

Redaktörer för interna webbsidor

Skolans interna webbplats vänder sig till de anställda på skolan och sköts främst av skolans utsedda kommunikatör för internkommunkation. Varje enhet har också en webbansvarig som ansvarar för sidor som enheten skapat.

Ansvarig för skolans interna sidor

Redaktörer på enheterna 

Verksamhetsstödet

Ekonomi

Infrastruktur och service

HR

Utbildningskansliet