Till innehåll på sidan

Redaktörer för externa webbplatser

Skolans externa webbplats vänder sig till personer som är intresserad av vår verksamhet och sköts av kommunikationsenheten, främst av skolan utsedda webbmaster. Varje avdelning och centra har också egna webbplatser som editeras av redaktörer ute i verksamheten.

Webbansvarig

Moa Hörnquist är webbansvarig för EECS externa webbplats.

Redaktörer på avdelningar 

En avdelningsredaktören är ansvarig för avdelningens webbplats inklusive kalender.

Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Elkraftteknik

Elektromagnetism och fusionsfysik

Elektronik och inbyggda system

Kommunikationssystem

Medieteknik och interaktionsdesign

Mikro- och nanosystem

Nätverk och systemteknik

Programvaruteknik och datorsystem

Reglerteknik

Robotik, perception och lärande

Rymd- och plasmafysik

Tal, musik och hörsel

Teknisk informationsvetenskap

Teoretisk datalogi

Redaktörer på centran

CAS Centre for Autonomous Systems

Vakant.

CASTOR

Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet

Electrumlaboratoriet

Navet

PDC

SweGRIDS