Till innehåll på sidan

Ansvariga för brand och brandfarliga varor

Här listas brandskyddsansvariga och föreståndare för brandfarlig och explosiv vara vid EECS.

Brandskyddsansvariga

Säkerhetskoordinator för EECS

Electrum

Electrumlaboratoriet

Lindstedtsvägen 3-5, Lindstedtsvägen 7

Lindstedtsvägen 24

Parallelldatorcentrum (PDC) på Teknikringen 14

RPL på Teknikringen 14

Teknikringen 29-33

 Malvinas väg 10

Brandfarlig och explosiv vara

Föreståndare för brandfarlig och explosiv vara, Electrum, Kista

Föreståndare för brandfarlig och explosiv vara, KTH Campus, Teknikringen 31-33

Föreståndare för brandfarlig och explosiv vara, KTH Campus, Malvinas väg 10

Säkerhet

Säkerhetskoordinator

Vice säkerhetskoordinator