Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

I händelse av kris

Här kan du läsa vad du ska göra i händelse av kris.

Larmnummer

  • SOS alarm: 112 (akut situation)
  • KTH:s larmnummer: 08-790 77 00 (vid särskild händelse, kris och behov av väktarstöd)
  • Elektrumlaboratoriets jour: 070- 648 60 32

112 – Sveriges nationella nödnummer

Gör så här vid brand, olycka eller katastrof

1. Larma 112 – nationella nödnumret

Vid särskild händelse som innebär fara för liv, egendom eller miljö och då du är i behov av polis, ambulans eller brandförsvaret.

2. Informera 08-790 7700 KTH:s larmnummer

Uppge adress, larmorsak samt telefonnummer som du kan nås på.

3. Informera skolan/institution/avdelning

Informera skolan enligt skolans rutiner, eller din närmsta chef om vad som hänt och vilka åtgärder du vidtagit.

4. Ring Elektrumlaboratoriets jour 

Vid larm i Electrum, Kista, som kan påverka Electrumlaboratoriet, ring Electrumlaboratoriets 070- 648 60 32.

5. Ta hand om personal

Ta hand om de som varit utsatt för en situation (upptäckte inbrottet/varit vittne till allvarlig personskada etc.)

Under den närmaste timmen

Kontakta EECS kris- och beredskapsorganisation

Under de närmaste dagarna

Gör en tillbudsanmälan .

Viktiga telefonnummer vid en nödsituation eller kris

Nationella nödnumret: 112

Nationella nödnummret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

KTH:s larmnummer: 08-790 7700

KTH:s larmnummer är tillgängligt för hela KTH dygtnet runt, sju dagar i veckan. Genom numret ska du anmäla särskilda händelser som bland annat allvarliga olyckor, hot, brand och om du behöver väktarstöd. Kan också användas om du önskar väktarstöd.