Till innehåll på sidan

Krishantering

Här kan du läsa exakt vad du ska göra i händelse av kris. Vid akut händelse, ring SOS alarm på 112 (polis, ambulans, brandkår) och KTH:s larmnummer på 08-790 77 00. För kontakt med KTH:s väktare ring KTH:s trygghetsnummer 08-790 99 00.

Gör så här vid brand, olycka eller katastrof

  1. Ring 112. Uppge att du ringer från KTH-Campus eller Electrum i Kista och uppge adress och ange larmorsak.
  2. Ring KTH:s krisnummer 08-790 77 00. Uppge adress, larmorsak samt telefonnummer som du kan nås på så att KTH:s säkerhetschef kan ringa tillbaka.
  3. Vid larm i Electrum Kista som kan påverka Electrumlaboratoriet, ring Elektrumlaboratoriets jour 070- 648 60 32.

I den akuta fasen

  • Ring 112 i akut situation där liv, miljö och egendom är i fara.
  • Larma dessutom alltid KTH:s interna larmnummer, tfn: 08-790 77 00. Tillbud som skulle ha kunnat leda till en allvarligare personskada ska även rapporteras. 
  • Ta hand om personal som varit utsatt för en situation (upptäckte inbrottet/ varit vittne till allvarlig personskada etc.)
  • Vid behov av väktarstöd (om du till exempel känner dig otrygg eller vill ha ledsagning genom campus), kontakta KTH:s interna trygghetsnummer 08-790 99 00. 

Under den närmaste timmen

Kontakta EECS kris- och beredskapsorganisation

Under de närmaste dagarna

Gör en tillbudsanmälan .

KTH:s larmnummer: 08-790 77 00

KTH:s larmnummer  är tillgängligt för hela KTH under kontorstid. Genom numret ska du anmäla särskilda händelser som bland annat allvarliga olyckor, hot och brand. 

KTH:s trygghetsnummer: 08-790 99 00

Väktarstödet  är tillgängligt för hela KTH alla dagar dygnet runt och är anslutet till en larmcentral. Genom numret kan du anmäla stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet.