Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Avtal relaterade till extern forskningsfinansiering och samarbeten

Så snart du som forskare fått din ansökan beviljad eller har en idé om forskningssamarbete är det tid att kontakta skolans avtalskoordinator. Ju tidigare avtalskoordinatorn får information om förutsättningarna och en så utförlig beskrivning av situationen som möjligt, desto snabbare blir hanteringen. Så här går du tillväga.

Så här gör du vid avtal relaterade till extern forskningsfinansiering och samarbeten

1. Initiera avtalet

Skicka ett mail till avtal@eecs.kth.se  med en kort men utförlig beskrivning av ärendet och inkludera relevanta bilagor. Exempel på bilagor: avdelningschefs bekräftelse (via mail), dokumentet Inför juridisk granskning, forskaravtal, avtalsutkast, beslut om finansiering, budget, tidigare avtal i projektet etc.

Mallar

Ladda ner en presention med information om skolans avtalshantering (pdf 84 kB)

Här hittar du övergripande information om KTHs: avtalshantering   tillsammans med utförlig information om vad som är relevant att delge koordinator och jurister redan vid initiering av ärende.

2. Granskning av ärendet

Avtalskoordinatorn sammanställer ärendet och tar kontakt med juristerna, du kommer att få information om vad som händer härnäst samt om ärendet behöver kompletteras.

3. Signering av avtal

När avtalet eller kontraktet är upprättat, granskat och förhandlat med motpart så ska det signeras enligt delegationsordningen. Delegationsordning KTH

  • Avtal som signeras av skolchef föredras av avtalskoordinatorn. PI och ekonomer får scannade kopior, eventuella fysiska original skickas till motpart för signatur av avtalskoordinatorn om inte PI önskar annat.
  • Avtal som signeras på RSO/vicerektor forskning/rektor föredras av handläggare på RSO. Efter signering skickas mailad kopia från RSO till dig som projektledare, motpart samt ekonomerna, eventuellt fysiskt original skickas till motpart från RSO.

Vid frågor kontakta gärna avtal@eecs.kth.se

KTH juridiska avdelning

KTH:s juridiska avdelning upprättar, granskar och förhandlar avtal mellan KTH och företag, organisationer och myndigheter. Enligt KTHs delegationsordning ska alla avtal om forskningssamverkan granskas av Juridiska avdelningen. Juridiska avdelningen kontaktas bäst via avtal@kth.se

På länken nedan finner du utförlig information gällande vad man ska tänka på i upprättandet av ett avtal samt vilken information/underlag juridiska avdelningen behöver för en effektiv granskning.

Upprättandet av ett avtal - Att tänka på samt vad behöver du skicka in till Juridiska avdelningen

KTH Research Support Office

KTH Research Support Office (RSO) erbjuder stöd till KTH:s forskare bland annat vad gäller ansökan och projektadministration rörande forskningsfinansiering och forskningsprojekt. Det innebär att de ger information om finansieringsmöjligheter och forskningsfinansiärer, både nationellt och internationellt. De ger stöd i ansökningsarbetet, med särskilt fokus på forskare som skall koordinera EU- och andra samverkansprojekt. RSO har också hand om den centrala hanteringen av forskningsplattformar, centra och SRA.

Avtal som skapats i samråd med RSO ska ändå genomgå en juridisk granskning på den juridiska avdelningen.

KTH Research Support Office

EECS avtalskoordinator